ทำไมเราคุม Covid19 ไม่ได้ พร้อมใจ ร่วมมือ พร้อมกันทั้งประเทศ

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

ทำไมเราคุม Covid19 ไม่ได้ การควบคุมโรค ต้องพร้อมใจ ทำพร้อมกันทั้งประเทศ ช่วยกันอีกสักครั้งนะทำแล้วยังไม่สามารถเห็น​ผลใน 3 วัน 7 วัน เราช่วยกัน

ทำไมเราคุม Covid19 ไม่ได้ มีหลายสาเหตุ

  • หมอรักษาโรคไม่หาย เพราะวินิจฉัยโรคผิด ทำให้วางแผนการรักษา​ผิด โรคจึงไม่หาย
  • การแพร่โรคของ covid19​ ใช้คนเป็นพาหะนำโรค เหมือน รายละเอียดในบทความที่เขียนไว้ตั้งแต่ตอนโรคระบาดใหม่ๆ
  • ยุงลายนำไข้เลือดออก กำจัด ไข้เลือดออก ให้กำจัดยุงลาย ขณะเดียวกัน คน นำโรคcovid19 ก็ให้กำจัดคน (ซึ่ง​เป็น​ไปไม่ได้)….. จึงต้องใช้วิธี ป้องกันไม่ให้คน นำโรคไปติดคนอื่น ซึ่งเป็นมาตรการ ที่ถูกต้องที่สุด ขณะเดียวกัน ก็ป้องกัน ไม่ให้เรารับโรค และ เป็นพาหะ คนถัดไป ที่เราพูดกันถึง วัคซีน สมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกัน เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ของวงจร ที่ไม่ให้โรค สามารถเติบโต​ในตัวเราได้…. แต่เรากลับละเลย หัวใจของการจัดการไม่ให้เราเป็น​พาหะ คือ การป้องกันไม่ให้เราสัมผัส​คนเป็นพาหะ(คนที่เป็น​พาหะนำโรค อาจไม่มีอาการ นี่คือ ความร้ายกาจ​ของ Covid19)
  • ต้องคิดว่า ทุกคนเป็นพาหะนำโรคได้.. ถ้าเราคุมโรคด้วย แผนแม่บท ที่ถูก​ต้อง…เชื้อจะแพ้เรา เพราะมันอยู่ในพาหะได้แค่ 14-29 วัน ถ้าเราไม่ตาย มันก็ตาย
  • การคุมโรค ต้องพร้อมใจ ทำพร้อมกันทั้งประเทศ ทำเป็นหย่อมๆ ไม่สำเร็จ​ เพราะเราไม่รู้จริงๆว่า ใครบ้างรอบตัวเราเป็น​พาหะ-ปีที่แล้วเรายังทำสำเร็จ​เลย ช่วยกันอีกสักครั้งนะครับ…ทำแล้วยังไม่สามารถเห็น​ผลใน 3 วัน 7 วัน นะครับ ตัวเลขจะยังพุ่งอยู่ แต่ถ้ามาตรการ​เราถูก​ มันจะดีขึ้นหลัง 2 สัปดาห์
  • เราไม่ฆ่าพาหะนำโรค แต่เราช่วยกัน หยุดเป็นพาหะนำโรคกันนะครับ

ขอขอบคุณข้อมูล : บันทึกเรื่องน่ารู้ by Dr.Adune


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ