Browsing Category

News

กรุงไทยคาดเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัว 3.2%

กรุงไทยคาดเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัว 3.2% ชี้เศรษฐกิจโลกยังไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยปัจจัยลบหลายด้าน แนะธุรกิจให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง
Read More...

“ส.โต้คลื่นไทย” จับมือเซ็น MOU “ส.โต้คลื่นเมียนมา”…

สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย เซ็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศเมียนมา เพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและบุคลากรกีฬากระดานโต้คลื่นของทั้ง 2 ประเทศร่วมกัน นายชนินทร์ อัยรักษ์
Read More...

เรือเอกเจด็จ วิชรศรณ์ นายกเทศมนตรี เปิดงาน “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดภูเก็ต

เรือเอกเจด็จ วิชรศรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลกระรน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5
Read More...

 “ติดปีกไทยสู่ความยั่งยืน” MONEY EXPO หาดใหญ่ 2022 ครั้งที่ 12

“ติดปีกไทยสู่ความยั่งยืน” ในงานมหกรรมการเงิน MONEY EXPO หาดใหญ่ 2022 ครั้งที่ 12 ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
Read More...

 “กรุงไทย” ผนึก “กรมโรงงาน-ส.อ.ท.” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย BCG

“กรุงไทย” ผนึก “กรมโรงงาน-ส.อ.ท.” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย BCG หนุนแปลงเครื่องจักรเป็นทุน ลดใช้พลังงาน ติดปีกเอสเอ็มอีเติบโตยั่งยืน
Read More...

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาทแก่บุคลากรใหม่…

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์บรรเทาโรคภัยแก่ประชาชนชาวไทย และพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูป พระกริ่ง เหรียญพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ สมทบทุนศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์
Read More...

คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
จัดโครงการบริการสุขภาพเพื่อประชาชน “ดูแลสุขภาพอย่างไร

คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการบริการสุขภาพเพื่อประชาชน “ดูแลสุขภาพอย่างไร  ห่างไกลโรคเรื้อรัง”เฉลิมพระเกียรติ
Read More...

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับมอบวัคซีนโมเดอร์นา 3.7 แสนโดส เร่งฉีดประชาชนก่อนสงกรานต์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับมอบวัคซีนโมเดอร์นา 3.7 แสนโดส เร่งฉีดประชาชนก่อนสงกรานต์ ลดโอกาสการเสียชีวิตหากได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19
Read More...