News Archives - ่Journey24 https://journeyjournal24.com/category/news/ ่Journey24 Sat, 03 Jun 2023 13:37:21 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.0.5 ชมรมส่งเสริมวัฒนธรรม เมืองกรุงเก่า  (จิตอาสา) อยุธยา ชวนแต่งชุดไทย สืบสานวิถีไทย https://journeyjournal24.com/news/%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%a1/ Sat, 03 Jun 2023 13:16:12 +0000 https://journeyjournal24.com/?p=23213

ช่วยแชร์ด้วยนะคะชมรมส่งเสริมวัฒนธรรม เมืองกรุงเก่า  (จิตอาสา)เครือข่ายวัฒนธรรม อยุธยา เชิญชวนแต่งชุดไทย ร่วมสืบสานวิถีไทย วิถีพุทธ ใส่บาตร นางปาริชาติ แก้วมณี ประธานชมรมส่งเสริมวัฒนธรรม เมืองกรุงเก่า  (จิตอาสา)เครือข่ายวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำสมาชิกชมรมส่งเสริมวัฒนธรรมเมืองกรุงเก่า พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดไทยหลากหลายยุคสมัย เชิญชวนประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว ร่วมสืบสานวิถีไทย วิถีชาวพุทธ กับกิจกรรม “อิ่มบุญ อิ่มใจ แต่งไทยใส่บาตร ” ณ วัดธรรมิกราช อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๔  มิถุนายน  ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน นิมนต์พระสงฆ์ ๗ รูป  พุทธศาสนิกชนเตรียมสิ่งของข้าวปลาอาหาร น้ำดื่ม และครื่องสังฆทาน เพื่อใส่บาตรพระ ซึ่งในปีนี้ทางชมรมส่งเสริมวัฒนธรรมเมืองกรุงเก่า จะเน้นการแต่งกายด้วยโทนสีม่วง หรือผ้าไทย หลากหลาย อันเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมไทย ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ : https://journeyjournal24.com/ เจอนี่เจอนั่น – […]

The post ชมรมส่งเสริมวัฒนธรรม เมืองกรุงเก่า  (จิตอาสา) อยุธยา ชวนแต่งชุดไทย สืบสานวิถีไทย appeared first on ่Journey24.

]]>
ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

ชมรมส่งเสริมวัฒนธรรม เมืองกรุงเก่า  (จิตอาสา)เครือข่ายวัฒนธรรม อยุธยา เชิญชวนแต่งชุดไทย ร่วมสืบสานวิถีไทย วิถีพุทธ ใส่บาตร

นางปาริชาติ แก้วมณี ประธานชมรมส่งเสริมวัฒนธรรม เมืองกรุงเก่า  (จิตอาสา)เครือข่ายวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำสมาชิกชมรมส่งเสริมวัฒนธรรมเมืองกรุงเก่า พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดไทยหลากหลายยุคสมัย เชิญชวนประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว ร่วมสืบสานวิถีไทย วิถีชาวพุทธ กับกิจกรรม “อิ่มบุญ อิ่มใจ แต่งไทยใส่บาตร ” ณ วัดธรรมิกราช อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๔  มิถุนายน  ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน นิมนต์พระสงฆ์ ๗ รูป  พุทธศาสนิกชนเตรียมสิ่งของข้าวปลาอาหาร น้ำดื่ม และครื่องสังฆทาน เพื่อใส่บาตรพระ ซึ่งในปีนี้ทางชมรมส่งเสริมวัฒนธรรมเมืองกรุงเก่า จะเน้นการแต่งกายด้วยโทนสีม่วง หรือผ้าไทย หลากหลาย อันเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมไทย

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

The post ชมรมส่งเสริมวัฒนธรรม เมืองกรุงเก่า  (จิตอาสา) อยุธยา ชวนแต่งชุดไทย สืบสานวิถีไทย appeared first on ่Journey24.

]]>
วัดมเหยงคณ์ ปิดโครงการทัศนศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยแก่คณะพระสงฆ์จากศรีลังกา https://journeyjournal24.com/news/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97/ Tue, 23 May 2023 00:18:03 +0000 https://journeyjournal24.com/?p=23151

"เจ้าคุณหลวงพ่อสุรศักดิ์" เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ ปิดโครงการทัศนศึกษาพระพุทธศาสนา จากคณะพระสงฆ์ชาวศรีลังกา 50 รูป ณ อาคารสถาบันวิปัสสนาวิชชาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

The post วัดมเหยงคณ์ ปิดโครงการทัศนศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยแก่คณะพระสงฆ์จากศรีลังกา appeared first on ่Journey24.

]]>
ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

“เจ้าคุณหลวงพ่อสุรศักดิ์” เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ ปิดโครงการทัศนศึกษาพระพุทธศาสนา จากคณะพระสงฆ์ชาวศรีลังกา 50 รูป ณ อาคารสถาบันวิปัสสนาวิชชาลัย วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ท่านเจ้าคุณพระภาวนาเขมคุณ วิ. ( หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี )” เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ท่านเจ้าคุณพระภาวนาเขมคุณ วิ. ( หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี )” เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานปิดโครงการทัศนศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย โดยมีคณะพระสงฆ์จากประเทศศรีลังกา จำนวน 50 รูป พร้อมคณะผู้ติดตาม ได้เข้ากราบสักการะพระเดชพระท่านเจ้าคุณหลวงพ่อสุรศักดิ์  หลังจากเดินทางมายังประเทศไทย เพื่อร่วมโครงการทัศนศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ซึ่งได้ดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ครบทุกประการ โดยโครงการนี้จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 11-21 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ วัดมเหยงคณ์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในการนี้ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงพ่อสุรศักดิ์ ได้เมตตาถวายพระพุทธรูป ย่าม และจีวร แก่คณะพระสงฆ์ชาวศรีลังกาไว้เป็นที่ระลึก  ซึ่งพิธีดังกล่าวจัดให้มีขึ้น ณ อาคารสถาบันวิปัสสนาวิชชาลัย ชั้น 1 วัดมเหยงคณ์ หมู่ 2 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังความปลื้มปีติแก่คณะพระสงฆ์จากประเทศศรีลังกาเป็นอย่างยิ่ง

ขอขอบคุณ ข่าว/ภาพ : เฟสบุ๊กเพจ วัดมเหยงคณ์ สารธรรม

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

The post วัดมเหยงคณ์ ปิดโครงการทัศนศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยแก่คณะพระสงฆ์จากศรีลังกา appeared first on ่Journey24.

]]>
“ดร.จันทร” CEO นีโอ เอ็กซิบิท เผยแผ่พระพุทธศาสนา “งานเทศกาลโคมวิสาขบูชา” ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ https://journeyjournal24.com/news/%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3-ceo-%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%ad-%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%8b%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b4/ Sat, 20 May 2023 07:14:13 +0000 https://journeyjournal24.com/?p=23120

ดร.จันทร แสงสุวรรณวาว CEO แห่ง นีโอ เอ็กซิบิท นำพนักงานร่วมออกแบบขบวนรถแห่ “งานโคมบัว เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก 3 มิ.ย. 2566 ณ วัดภาวนาโซล ประเทศเกาหลีใต้”

The post “ดร.จันทร” CEO นีโอ เอ็กซิบิท เผยแผ่พระพุทธศาสนา “งานเทศกาลโคมวิสาขบูชา” ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ appeared first on ่Journey24.

]]>
ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

ดร.จันทร แสงสุวรรณวาว CEO แห่ง นีโอ เอ็กซิบิท นำพนักงานร่วมออกแบบขบวนรถแห่ “งานโคมบัว เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก 3 มิ.ย. 2566 ณ วัดภาวนาโซล ประเทศเกาหลีใต้”

ดร.จันทร แสงสุวรรณวาว กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีโอ เอ็กซิบิท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการรับเหมาออกแบบอาคาร และรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบตกแต่งภายใน รับตกแต่งร้านค้า สำนักงาน และบ้านพักอาศัยฯ ได้นำพนักงานของบริษัทจำนวนหนึ่ง ร่วมสืบสานเผยแผ่พระพุทธศาสนาโลก โดยได้สนับสนุนการออกแบบตกแต่งและผลิตรถแห่ขบวน ภายใน วัดภาวนาโซล ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อเตรียมร่วม “งานเทศกาลโคมวิสาขบูชา หรืองานโคมบัว ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2566 “เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

ทั้งนี้ ในส่วนของทางพระภิกษุจากวัดภาวนาโซล ตั้งอยู่ในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ก็ได้ร่วมผลิตรถขบวนแห่โคมบัว ร่วมกับพนักงานบริษัท นีโอ เอ็กซิบิท จำกัด อย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งเตรียมเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาโลกที่จะจัดขึ้นในวันวิสาขบูชาดังกล่าว โดยได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนที่เดินทางไปทำบุญ ณ วัดภาวนาโซล

ดร.จันทร แสงสุวรรณวาว
กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีโอ เอ็กซิบิท จำกัด

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

The post “ดร.จันทร” CEO นีโอ เอ็กซิบิท เผยแผ่พระพุทธศาสนา “งานเทศกาลโคมวิสาขบูชา” ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ appeared first on ่Journey24.

]]>
รมว.คลัง เยี่ยมชมบูธ “กรุงไทย” ในงาน MONEY EXPO 2023 https://journeyjournal24.com/news/%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a7-%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87-%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%98-%e0%b8%81%e0%b8%a3/ Sun, 14 May 2023 00:04:26 +0000 https://journeyjournal24.com/?p=23076

 MONEY EXPO ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 23 (MONEY EXPO 2023) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2566

The post รมว.คลัง เยี่ยมชมบูธ “กรุงไทย” ในงาน MONEY EXPO 2023 appeared first on ่Journey24.

]]>
ช่วยแชร์ด้วยนะคะ


นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วย นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน MONEY EXPO ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธธนาคารกรุงไทย ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 23 (MONEY EXPO 2023) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2566 ที่อาคารชาเลนเจอร์ 2 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี นายเฉลิม ประดิษฐอาชีพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และ นางประกายดาว ดำรงพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ให้การต้อนรับ 

ภายในงาน ธนาคารได้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางเงินอย่างครบวงจร ผ่านแนวคิด “Growing Together for Sustainability เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน” มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าทุกกลุ่ม พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น พร้อมโปรโมชันพิเศษ เพื่อสนับสนุนธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สินเชื่อธุรกิจเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ และติดตั้งเครื่องชาร์จไฟฟ้า EV Charger ให้วงเงินสูงสุดตามใบเสนอราคา ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี โดยไม่ต้องใช้หลักประกัน สินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อลงทุนระบบบำบัดของเสีย ดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี สินเชื่อกรุงไทยเพื่อความยั่งยืน (ESG) เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจใส่ใจสิ่งแวดล้อม วงเงินกู้สูงสุด 2 เท่าของมูลค่าหลักประกัน ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี สินเชื่อ Home For Cash รักษ์โลก เพื่อติดตั้งหรือซื้ออุปกรณ์ที่ลดมลภาวะหรือประหยัดพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัย ดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 1.99% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

The post รมว.คลัง เยี่ยมชมบูธ “กรุงไทย” ในงาน MONEY EXPO 2023 appeared first on ่Journey24.

]]>
“กรุงไทย” เสริมแกร่งเทคโนโลยีสแกนใบหน้า ผ่าน “Krungthai NEXT” และ“เป๋าตัง” ดีเดย์ มิ.ย.นี้   https://journeyjournal24.com/news/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97/ Tue, 25 Apr 2023 15:09:45 +0000 https://journeyjournal24.com/?p=22910

“กรุงไทย” เสริมแกร่งเทคโนโลยีสแกนใบหน้า ยกระดับความปลอดภัยโอนเงิน ผ่าน “Krungthai NEXT” และ“เป๋าตัง” ดีเดย์ มิ.ย.นี้  

The post “กรุงไทย” เสริมแกร่งเทคโนโลยีสแกนใบหน้า ผ่าน “Krungthai NEXT” และ“เป๋าตัง” ดีเดย์ มิ.ย.นี้   appeared first on ่Journey24.

]]>
ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

“กรุงไทย” เสริมแกร่งเทคโนโลยีสแกนใบหน้า ยกระดับความปลอดภัยโอนเงิน ผ่าน “Krungthai NEXT” และ“เป๋าตัง” ดีเดย์ มิ.ย.นี้  

 ธนาคารกรุงไทย เสริมแกร่งเทคโนโลยีความปลอดภัย สแกนใบหน้าก่อนทำธุรกรรมโอนเงิน และปรับเพิ่มวงเงินผ่านแอปฯ Krungthai NEXT และเป๋าตัง มั่นใจทำธุรกรรมผ่านแอปฯได้คนเดียวเท่านั้น  เริ่มมิถุนายน 2566   แนะลูกค้านำบัตรประชาชนขอเพิ่มการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าที่ตู้ATM สีเทา และสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  

            ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มอย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย  ยกระดับชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นในทุกวัน  โดยเดินหน้านำเทคโนโลยีมายกระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมการเงินอย่างต่อเนื่อง  ทั้งการพัฒนาระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งาน เมื่อตรวจพบการบันทึกภาพ  หรือ วิดีโอหน้าจอ  หรือใช้โปรแกรมควบคุมหน้าจอมือถือของผู้ใช้งาน    (Screen Sharing /Screen Recording) เพื่อป้องกันการเข้าถึงแอปฯ จากทางไกล และการยกเลิกส่ง SMS และ e-mail แนบลิงก์  ล่าสุด ธนาคารพัฒนาระบบการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้ามาใช้กับ    แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT และเป๋าตัง  เมื่อทำธุรกรรมโอนเงิน หรือปรับเพิ่มวงเงินผ่านแอปฯ  ดังนี้

1.       โอนเงินตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไปต่อครั้ง

2.       มียอดโอนเงินสะสมทุก 200,000 บาท ต่อวันต่อบัญชี  

3.       ปรับเพิ่มวงเงินโอนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป

 การยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า ทำให้การทำธุรกรรมโอนเงิน ปลอดภัยมากขึ้น ทำธุรกรรมผ่านแอปฯ ได้คนเดียวเท่านั้น สะดวกมากขึ้น เมื่อต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์มือถือ ลืมรหัส หรือเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่ในการรับ OTP  สำหรับการทำธุรกรรม ทำให้สามารถใช้งานแอปฯ ได้อย่างต่อเนื่อง 

            ทั้งนี้ การยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าก่อนโอนเงิน เริ่มในเดือนมิถุนายน 2566 สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยมีข้อมูลการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า หรือ ข้อมูลไม่อัพเดต สามารถเพิ่มข้อมูลได้ เพียงนำบัตรประชาชนไปขอดำเนินการผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา และ ตู้ ATM ที่มีสัญลักษณ์ Confirm ID (ตู้สีเทา)  โดยอัพเดตข้อมูล        ครั้งเดียวใช้ได้ทั้ง แอปฯ Krungthai NEXT และเป๋าตัง  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center    02-111-1111 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

The post “กรุงไทย” เสริมแกร่งเทคโนโลยีสแกนใบหน้า ผ่าน “Krungthai NEXT” และ“เป๋าตัง” ดีเดย์ มิ.ย.นี้   appeared first on ่Journey24.

]]>
ทางด่วนฟรี วันสงกรานต์ 13 – 15 เม.ย. 2566  https://journeyjournal24.com/news/%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c-13-15/ Tue, 11 Apr 2023 23:54:23 +0000 https://journeyjournal24.com/?p=22770

ทางด่วนขึ้นฟรี ช่วงสงกรานต์ ปี 2566 ช่วงสงกรานต์ วันที่ 12 – 18 เมษายน 2566 เพิ่มเส้นทางขึ้นฟรี 4 เส้นทาง

The post ทางด่วนฟรี วันสงกรานต์ 13 – 15 เม.ย. 2566  appeared first on ่Journey24.

]]>
ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

ทางด่วนฟรี ช่วงสงกรานต์ ปี 2566

ช่วงสงกรานต์ วันที่ 12 – 18 เมษายน 2566 เพิ่มเส้นทางขึ้นฟรี 4 เส้นทาง

สำหรับเส้นทางวงแหวนและเส้นทางมอเตอร์เวย์ คือ

ทางพิเศษกาญจนาภิเษก

– ทางพิเศษบูรพาวิถี

– มอเตอร์เวย์หมายเลข 7

– มอเตอร์เวย์หมายเลข 9

__________________________________

เฉพาะเส้นทางมอเตอร์เวย์หมายเลข 6 ชั่วคราว มีการแบ่งช่วงวันการขึ้นฟรี

🚗 โดยขาออกจากกรุงเทพฯ จะเปิดให้ขึ้นฟรี ระหว่างวันที่ 11 – 14 เมษายน 2566

🛻 ขาเข้าจากกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 15 – 18 เมษายน 2566 การเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์หมายเลข 6 มีจุดเข้า – ออก ดังนี้

จุดที่ 1: จุดเข้า – ออก มอเตอร์เวย์ M6 ทล.2 ที่ กม.65 (ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดฯ)

จุดที่ 2: จุดเข้า – ออก มอเตอร์เวย์ M6 ทล.201 ที่ กม.5+500 (บ.หนองรี ต.สีคิ้ว)

จุดที่ 3 : จุดเข้า – ออก มอเตอร์เวย์ M6 ทล.2068 ที่ กม.8+607 (บ.พวงพะยอม ต.ขามทะเลสอ)

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

The post ทางด่วนฟรี วันสงกรานต์ 13 – 15 เม.ย. 2566  appeared first on ่Journey24.

]]>
กรุงไทยเสริมแกร่งเกาะเต่า พัฒนาชุมชน สู่หมู่บ้านประมงแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน https://journeyjournal24.com/news/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b9%80/ Thu, 06 Apr 2023 02:12:15 +0000 https://journeyjournal24.com/?p=22688

“เกาะเต่า” เกาะเล็กๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่า สวรรค์ของนักดำน้ำ กรุงไทยเสริมแกร่งเกาะเต่า พัฒนาชุมชน

The post กรุงไทยเสริมแกร่งเกาะเต่า พัฒนาชุมชน สู่หมู่บ้านประมงแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน appeared first on ่Journey24.

]]>
ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

“เกาะเต่า” เกาะเล็กๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่า สวรรค์ของนักดำน้ำ กรุงไทยเสริมแกร่งเกาะเต่า พัฒนาชุมชน

“เกาะเต่า” เกาะเล็กๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่า สวรรค์ของนักดำน้ำ ต้องประสบปัญหาอย่างหนักจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าโควิด 19 จะยังไม่หมดไป แต่โลกก็ได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิด 19 ด้วยวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ ขณะที่ประเทศไทยได้เปิดประเทศ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกอย่างเต็มรูปแบบ และในวันนี้ เกาะเต่าได้ถูกพลิกฟื้นให้กลายเป็นชุมชนหมู่บ้านประมงแบบยั่งยืน พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง

ธนาคารกรุงไทย สนับสนุนการบูรณาการเกาะเต่าในทุกมิติ วางแผนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยต่อยอดจากความสำเร็จของโครงการ #UNDPกรุงไทยรักเกาะเต่า ซึ่งธนาคารร่วมกับ UNDP ประเทศไทย และมูลนิธิรักษ์ไทย เมื่อปี 2563 ระดมทุนได้กว่า 2.7 ล้านบาท ในรูปแบบ Crowd Funding ด้วยการรับบริจาคผ่านระบบ e-Donation ของธนาคาร เพื่อสร้างอาชีพให้กับคนขับเรือท่องเที่ยวขนาดเล็กและช่วยเหลือคนในชุมชนเกาะเต่าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 และเงินบริจาคส่วนที่เหลือ นำไปดำเนินโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกาะเต่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านการประกอบอาชีพของคนในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาทักษะให้กลุ่มอาชีพต่างๆ อาทิ พัฒนาผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีเกาะเต่า สนับสนุนโครงการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมธรรมชาติ และ โครงการด้านประมงและท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของเกาะเต่ามาอย่างยาวนาน

โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำด้วยซั้งปลา อีกหนึ่งโครงการที่ธนาคารสนับสนุน จุดเริ่มต้นสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการทำอาชีพประมงควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยร่วมกับกลุ่มประมงพื้นบ้าน ทำซั้งปลาจากไม้ไผ่และทางมะพร้าว เพื่อสร้างบ้านปลาแบบยั่งยืน สำหรับเป็นตู้เสบียงชุมชน และช่วยฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)  ทำให้ปริมาณสัตว์น้ำ โดยเฉพาะปลาเศรษฐกิจ อาทิ ปลาอินทรีย์ ปลาแข้งไก่ และปลาหูบาง ที่ชาวประมงจับได้บริเวณรอบๆ ซั้งปลา และกองหินธรรมชาติ มีจำนวนเพิ่มขึ้น ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงขึ้น แม้รายได้จากการท่องเที่ยวจะยังไม่เป็นปกติ แต่เกาะเต่ายังคงความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมต่อยอดไปสู่บริการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมทำซั้งปลากับชุมชน เพื่อเรียนรู้การทำประมงพื้นบ้าน และศึกษาธรรมชาติรอบเกาะ ซึมซับแนวคิดด้านการอนุรักษ์และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ

          ธนาคารกรุงไทยตระหนักว่า การพัฒนาชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ต้องเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ จึงนำความรู้และนวัตกรรมทางการเงินมาเป็นประโยชน์กับชุมชน โดยพนักงานธนาคารได้ผนึกกำลังกันลงพื้นที่ สร้างความรู้การวางแผนทางการเงิน และการทำบัญชีรายรับ รายจ่าย สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชมรมประมงพื้นบ้านเกาะเต่า และกองทุนสวัสดิการเรือรับจ้างขนาดเล็ก เพื่อช่วยเหลือสมาชิกกรณีฉุกเฉิน เจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุจากการทำงาน รวมทั้งร่วมกับเทศบาลเกาะเต่าวางแนวทางจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

จากผลสำเร็จของโครงการ #UNDPกรุงไทยรักเกาะเต่า ทำให้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติดีขึ้น เกิดความความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตได้รับการฟื้นฟู ปกป้อง และเกื้อกูลกันระหว่างธรรมชาติกับคนในเกาะ โดยได้รับเลือกจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ The United Nations Development Programme (UNDP) ประเทศไทย ให้เป็นโครงการตัวอย่างในการพัฒนาด้านการเงิน เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ (Finance for Biodiversity) จัดแสดงในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ United Nation Biodiversity Conference  สมัยที่ 15  (COP15) ที่นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา เดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเวทีการประชุมเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ที่สำคัญที่สุดในรอบทศวรรษ แสดงถึงความสำเร็จในการนำเครื่องมือทางการเงินมาพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจและสังคมไทย  

เกาะเต่าในวันนี้ ผ่านการพัฒนาก้าวสู่การเป็นชุมชนต้นแบบ สอดคล้องกับการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  เป้าหมายที่ 4 รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน (Quality Education) เป้าหมายที่ 13 เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก (Climate Action)  เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์มหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน (Life Below Water) เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน (Life On Land) เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Peace Justice And Strong Institutions) ส่งผลให้ชุมชนเกาะเต่ามีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง พัฒนาองค์ความรู้ให้พึ่งพาตนเอง มีระบบบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จัดการขยะอย่างเป็นระบบ สามารถยกระดับความเป็นอยู่ให้คนในชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างการเติบโตให้กับทุกภาคส่วนของสังคม ตามวิสัยทัศน์ “กรุงไทยเคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

The post กรุงไทยเสริมแกร่งเกาะเต่า พัฒนาชุมชน สู่หมู่บ้านประมงแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน appeared first on ่Journey24.

]]>
กรุงไทยพร้อมรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก ยกระดับบริการ VRT กระตุ้นการใช้จ่าย หนุนเศรษฐกิจโต https://journeyjournal24.com/news/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87/ Fri, 24 Mar 2023 00:14:39 +0000 https://journeyjournal24.com/?p=22511

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ  ธนาคารกรุงไทย พร้อมรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวทุกประเทศ ด้วยบริการทางการเงินครบวงจร ยกระดับบริการ VAT Refund for Tourists (VRT) อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวและเสริมแกร่งผู้ประกอบการ รองรับภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัว หลังจีนผ่อนคลายนโยบาย Zero COVID คาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น 27.1 ล้านคน หนุนจีดีพีปี 2566 โต 3.4%    ธนาคารเสริมความแข็งแกร่งให้ภาคธุรกิจด้วย โครงการ VAT Refund for Tourists (VRT) ที่จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้แก่ร้านค้า ลดกระบวนการออกเอกสารการขอคืนภาษีและลดความผิดพลาดของข้อมูลใบกำกับภาษี โดยข้อมูลการซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวจะถูกจัดส่งให้กรมสรรพากรโดยตรง ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว เพื่อให้การพิจารณาคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นไปอย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวมากขึ้น ทำให้ปัจจุบันมีกิจการร้านค้าชั้นนำเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก อาทิ คิงเพาเวอร์ ห้างร้านในเครือสยามพิวรรธน์ หลุยส์ วิตตอง และเดอะมอลล์กรุ๊ป นอกจากนี้ ยังเอาใจนักช้อปด้วย แอปพลิเคชัน “Thailand VRT” ที่จะอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวในการตรวจสอบข้อมูลการซื้อสินค้าและบริการ ข้อมูลการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ในคลิกเดียว ลดระยะเวลาในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยระบบจะแสดงสถานะการคืนภาษีแบบเรียลไทม์ และเข้าถึงแอปพลิเคชัน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งนักท่องเที่ยวเลือกขอคืนภาษีได้จากหลายช่องทาง อาทิ การรับเงินคืนเข้าบัตรวีซ่า มาสเตอร์การ์ด เจซีบี และยูเนี่ยนเพย์ อีกทั้งยังมีช่องทางรับเงินคืนผ่านกระเป๋าเงินออนไลน์บนแอปพลิเคชัน Alipay หรือ WeChat เพื่อรองรับการใช้บริการของนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน สำหรับนักเที่ยวต่างชาติจะได้รับความเพลิดเพลินกับการจับจ่ายในประเทศไทยอย่างไม่สะดุด ผ่านบริการถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนแบบเรียลไทม์ พร้อมให้บริการแลกเงินตราต่างประเทศได้สูงถึง 20 สกุลเงินด้วยเรทดี ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาและจุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รวมกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ พร้อมเสนอบัตร Krungthai Travel Card สำหรับนักท่องเที่ยวไทยที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ ใช้จ่ายได้คล่องตัว […]

The post กรุงไทยพร้อมรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก ยกระดับบริการ VRT กระตุ้นการใช้จ่าย หนุนเศรษฐกิจโต appeared first on ่Journey24.

]]>
ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

 ธนาคารกรุงไทย พร้อมรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวทุกประเทศ ด้วยบริการทางการเงินครบวงจร ยกระดับบริการ VAT Refund for Tourists (VRT) อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวและเสริมแกร่งผู้ประกอบการ รองรับภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัว หลังจีนผ่อนคลายนโยบาย Zero COVID คาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น 27.1 ล้านคน หนุนจีดีพีปี 2566 โต 3.4%   

ธนาคารเสริมความแข็งแกร่งให้ภาคธุรกิจด้วย โครงการ VAT Refund for Tourists (VRT) ที่จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้แก่ร้านค้า ลดกระบวนการออกเอกสารการขอคืนภาษีและลดความผิดพลาดของข้อมูลใบกำกับภาษี โดยข้อมูลการซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวจะถูกจัดส่งให้กรมสรรพากรโดยตรง ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว เพื่อให้การพิจารณาคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นไปอย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวมากขึ้น ทำให้ปัจจุบันมีกิจการร้านค้าชั้นนำเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก อาทิ คิงเพาเวอร์ ห้างร้านในเครือสยามพิวรรธน์ หลุยส์ วิตตอง และเดอะมอลล์กรุ๊ป

นอกจากนี้ ยังเอาใจนักช้อปด้วย แอปพลิเคชัน “Thailand VRT” ที่จะอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวในการตรวจสอบข้อมูลการซื้อสินค้าและบริการ ข้อมูลการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ในคลิกเดียว ลดระยะเวลาในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยระบบจะแสดงสถานะการคืนภาษีแบบเรียลไทม์ และเข้าถึงแอปพลิเคชัน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งนักท่องเที่ยวเลือกขอคืนภาษีได้จากหลายช่องทาง อาทิ การรับเงินคืนเข้าบัตรวีซ่า มาสเตอร์การ์ด เจซีบี และยูเนี่ยนเพย์ อีกทั้งยังมีช่องทางรับเงินคืนผ่านกระเป๋าเงินออนไลน์บนแอปพลิเคชัน Alipay หรือ WeChat เพื่อรองรับการใช้บริการของนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน

สำหรับนักเที่ยวต่างชาติจะได้รับความเพลิดเพลินกับการจับจ่ายในประเทศไทยอย่างไม่สะดุด ผ่านบริการถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนแบบเรียลไทม์ พร้อมให้บริการแลกเงินตราต่างประเทศได้สูงถึง 20 สกุลเงินด้วยเรทดี ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาและจุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รวมกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ พร้อมเสนอบัตร Krungthai Travel Card สำหรับนักท่องเที่ยวไทยที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ ใช้จ่ายได้คล่องตัว ไม่ต้องพกเงินสด โดยสามารถแลกเงินได้ทุกที่บนแอปฯ Krungthai NEXT

ร้านค้าที่สนใจบริการ VRT ติดต่อสอบถามได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ Krungthai Contact Center โทร 02-111-9999 สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ โทร 02-111-1111 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

The post กรุงไทยพร้อมรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก ยกระดับบริการ VRT กระตุ้นการใช้จ่าย หนุนเศรษฐกิจโต appeared first on ่Journey24.

]]>
กรุงไทยปลื้มลูกค้า SME คว้ารางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นปี 2566 https://journeyjournal24.com/news/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2-sme-%e0%b8%84%e0%b8%a7/ Fri, 24 Mar 2023 00:11:23 +0000 https://journeyjournal24.com/?p=22507

กรุงไทย รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2566 ให้กับผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี

The post กรุงไทยปลื้มลูกค้า SME คว้ารางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นปี 2566 appeared first on ่Journey24.

]]>
ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

นางสาวลาริณี ปิยะณัตติพูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ นายธนวัช ภูก้าวล้วน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชวนพัฒนา พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ลูกค้าสำนักงานธุรกิจกระบี่ ในโอกาสรับรางวัลธรรมาภิบาล ด้านการปฏิบัติต่อผู้บริโภคดีเด่นแห่งปี 2566 ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสมาคมธนาคารไทย จัดงานมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2566 ให้กับผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งคู่ค้า ลูกค้า พนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

The post กรุงไทยปลื้มลูกค้า SME คว้ารางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นปี 2566 appeared first on ่Journey24.

]]>
“กรุงไทย” เปิดตัว “สินเชื่อกรุงไทยเพื่อความยั่งยืน (ESG)” หนุนธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน https://journeyjournal24.com/news/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99/ Thu, 23 Mar 2023 00:41:38 +0000 https://journeyjournal24.com/?p=22498

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ   ธนาคารกรุงไทย สนับสนุนธุรกิจ SME ปรับตัวรับเทรนด์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย “สินเชื่อกรุงไทยเพื่อความยั่งยืน (ESG)” ครอบคลุมการลงทุน ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อลดการใช้พลังงาน ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สนับสนุนวงเงินสูงสุด 100% ของมูลค่าการลงทุน ผ่อนนาน 10 ปี   นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทยในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)  พร้อมสนับสนุนภาคธุรกิจ SME ปรับตัวรับโลกธุรกิจยุคใหม่ที่มุ่งใช้พลังงานสะอาด และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน  ผ่าน “สินเชื่อกรุงไทยเพื่อความยั่งยืน(ESG)”  โดยสนับสนุนเงินทุนสำหรับดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือปรับเปลี่ยน ปรับปรุงอุปกรณ์ และกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้พลังงาน  ดังนี้ ด้านการบริหารจัดการพลังงาน  ลดการใช้ทรัพยากร เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน หรือ เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิต  รวมถึงนวัตกรรมจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การคิดค้นกระบวนการผลิตใหม่ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการอนุรักษ์พลังงาน  การเปลี่ยนเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานหรือประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต  ด้านการดำเนินธุรกิจโดยใช้พลังงานทดแทนต่างๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ พลังงานลม การติดตั้ง Solar Rooftop / Biogas รวมถึงโครงการที่เกี่ยวข้องกับการรองรับการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้าหรือยานยนต์พลังงานสะอาด เช่น รถขนส่งพลังงานไฟฟ้า (EV)หรือ  Green Logistic เป็นต้น ด้านดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ก๊าซเรือนกระจก ก๊าซพิษ รวมถึงการลดการปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อม  เช่น การบำบัดน้ำเสีย หรือการเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อลดส่วนสูญเสียในการผลิต เป็นต้น สินเชื่อกรุงไทยเพื่อความยั่งยืน (ESG) สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่เป็นนิติบุคคล มียอดขายมากกว่า 100 ล้านบาทต่อปี ครอบคลุมทั้งสินเชื่อใหม่ […]

The post “กรุงไทย” เปิดตัว “สินเชื่อกรุงไทยเพื่อความยั่งยืน (ESG)” หนุนธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน appeared first on ่Journey24.

]]>
ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

   ธนาคารกรุงไทย สนับสนุนธุรกิจ SME ปรับตัวรับเทรนด์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย “สินเชื่อกรุงไทยเพื่อความยั่งยืน (ESG)” ครอบคลุมการลงทุน ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อลดการใช้พลังงาน ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สนับสนุนวงเงินสูงสุด 100% ของมูลค่าการลงทุน ผ่อนนาน 10 ปี  

นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทยในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)  พร้อมสนับสนุนภาคธุรกิจ SME ปรับตัวรับโลกธุรกิจยุคใหม่ที่มุ่งใช้พลังงานสะอาด และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน  ผ่าน “สินเชื่อกรุงไทยเพื่อความยั่งยืน(ESG)”  โดยสนับสนุนเงินทุนสำหรับดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือปรับเปลี่ยน ปรับปรุงอุปกรณ์ และกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้พลังงาน  ดังนี้

ด้านการบริหารจัดการพลังงาน  ลดการใช้ทรัพยากร เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน หรือ เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิต  รวมถึงนวัตกรรมจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การคิดค้นกระบวนการผลิตใหม่ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านการอนุรักษ์พลังงาน  การเปลี่ยนเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานหรือประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต 

ด้านการดำเนินธุรกิจโดยใช้พลังงานทดแทนต่างๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ พลังงานลม การติดตั้ง Solar Rooftop / Biogas รวมถึงโครงการที่เกี่ยวข้องกับการรองรับการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้าหรือยานยนต์พลังงานสะอาด เช่น รถขนส่งพลังงานไฟฟ้า (EV)หรือ  Green Logistic เป็นต้น

ด้านดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ก๊าซเรือนกระจก ก๊าซพิษ รวมถึงการลดการปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อม  เช่น การบำบัดน้ำเสีย หรือการเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อลดส่วนสูญเสียในการผลิต เป็นต้น

สินเชื่อกรุงไทยเพื่อความยั่งยืน (ESG) สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่เป็นนิติบุคคล มียอดขายมากกว่า 100 ล้านบาทต่อปี ครอบคลุมทั้งสินเชื่อใหม่ และสินเชื่อเพิ่มเติม สนับสนุนวงเงินสูงสุด 100% ของมูลค่าการลงทุน ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี  โดยการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครได้ที่ สำนักงานธุรกิจธนาคารกรุงไทย  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact  Center โทร 02-111-1111 

นายชลากร เอกชัยพัฒนกุล หนึ่งในผู้ก่อตั้ง บริษัทปลูกผักเพราะรักแม่ ( โอ้กะจู๋)  เปิดเผยว่า  โอ้กะจู๋ทำธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยหันมาใช้พลังงานสะอาดในการบริหารจัดการในธุรกิจ ด้วยการติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในร้านอาหาร และฟาร์มปลูกผัก พร้อมนำแนวคิด Zero Waste เข้ามาประยุกต์ใช้ควบคู่กับกระบวนการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อบริหารจัดการของเสีย เศษขยะต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งเศษอาหารเหลือทิ้งจากร้านอาหาร เศษตัดแต่งกิ่งไม้ หรือเศษวัสดุตามชุมชน นำมาผลิตเป็นปุ๋ยหมักใช้ในการปลูกผักที่ฟาร์ม ลดขยะและตอบโจทย์การเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจากการสนับสนุนจากธนาคารกรุงไทยที่ผ่านมา ทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจได้ตามความตั้งใจ เพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

The post “กรุงไทย” เปิดตัว “สินเชื่อกรุงไทยเพื่อความยั่งยืน (ESG)” หนุนธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน appeared first on ่Journey24.

]]>