โคกหนองนาโมเดล ทำการเกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

โคกหนองนาโมเดล ทำการเกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้าน เข้าปฏิบัติจริงเรียนรู้จริง จนทำให้ผู้ต้องขังได้มีความสุขกับการทำการเกษตร

ที่ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ซึ่งเป็นที่ทัณฑสถานเปิด ที่มีการฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังก่อนคืนปล่อยคนดีสู่สังคม โดยผู้ต้องขังที่ได้รับการอภัยโทษและเหลือโทษสถานเบาเข้ามาฝึกอาชีพที่หลากหลายภายใต้กฎเกณฑ์ของทัณฑสถาน ไม่ว่าช่างไม้ ช่างปูน ช่างก่อสร้าง หรือการประกอบอาชีพเพื่อการเกษตรให้กับผู้ต้องขังนำไปใช้หลังจากออกพ้นโทษ โดยหนึ่งในนั้นโครงการฝึกอาชีพทางด้านการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล 1 ไร่ 1 แสน ในการจัดการพื้นที่ ซึ่งเหมาะสำหรับการเกษตร ที่อยู่พื้นที่กลางน้ำ ได้ทำการเกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยให้ผู้ต้องขังเข้าปฏิบัติจริงเรียนรู้จริง จนทำให้ผู้ต้องขังได้มีความสุขกับการทำการเกษตร

โดยหนึ่งในผู้ต้องขัง กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่เข้ามาเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงโครงเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำรึทำให้เข้าใจถึงความพอเพียง และเข้าใจถึงสติอารมณ์และความรู้สึก ซึ่งคิดว่าหลังพ้นโทษออกไป จะนำหลักการทำการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ไปประยุคใช้เนื่องจากตนเองอาชีพเดิมคือการเกษตร แต่ขาดการเรียนรู้เป็นรากฐานเดิม

ด้านนายธวัชวงศ์ ธรรมเพชร เจ้าพนักงานงานราชทัณฑ์ ชำนาญงาน ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง หัวหน้างานฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง กล่าวว่า โครงเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำรึ ที่ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง เป็นการนำปรัชญาทางด้านการเกษตรมาประยุคใช้ ในการฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขัง ได้เรียนรู้วิถีของการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ โดยมีฐานการเรียนรู้ การปลูกพืช ปลูกผัก การเลี้ยงสัตว์ และการทำนา ซึ่งเมื่อพวกเขาพ้นโทษออกไปจะได้มีวิชาติดตัวและนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว

โครงเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำรึ ที่ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวงนอกจากจะเป็นเหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรแก่ผู้ต้องขังแล้ว ในวันนี้ยังเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ