พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.๔ ทรงเปิด “คลองดำเนินสะดวก”

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

“พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ” “คลองดำเนินสะดวก” เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รู้จักกันดีทั้งชาวไทยและต่างชาติ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ 
ทรงประกอบพิธีเปิด “คลองดำเนินสะดวก” อย่างเป็นทางการ 
**********************************
วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๑๑

**********************************
“คลองดำเนินสะดวก” (จ.ราชบุรี)  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รู้จักกันดีทั้งชาวไทยและต่างชาติ และยังถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ของกรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร และราชบุรี อีกด้วย เนื่องจาก “พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ” มีพระราชดำริ
เห็นว่าการคมนาคมระหว่างกรุงเทพฯกับสมุทรสาครมีคลองภาษีเจริญที่ช่วยให้การสัญจร ไปมาได้สะดวก แต่ถ้ามีคลองระหว่างกรุงเทพฯ สมุทรสงคราม และราชบุรี ก็จะยิ่งสะดวกขึ้นอีกเป็นอันมาก  จากนั้นในปี พ.ศ. ๒๔๐๙ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นผู้อำนวยการขุดคลองเชื่อมระหว่างแม่น้ำท่าจีน โดยเริ่มจากปากคลองบางยาง ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร กับ แม่น้ำแม่กลอง ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม เป็นแนวเส้นตรงตลอด  เมื่อแล้วเสร็จ รัชกาลที่ ๔ ได้พระราชทานนาม ว่า “คลองดำเนินสะดวก” เพราะทรงเห็นว่าเป็นคลองที่มีเส้นตรง สะดวกในการสัญจร และเสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพิธีเปิดใช้ “คลองดำเนินสะดวก” อย่างเป็นทางการ เมื่อ “วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๑๑”  ด้วยเสน่ห์ของคลองดำเนินสะดวกนั้น มีหลากหลายมิติ ทั้งตลาดน้ำ วิถีชีวิตของผู้คนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตลอดจนมีมาตรฐาน SHA หรือย่อมาจาก Amazing Thailand Safety & Health Administration หมายความว่า มีการยกระดับเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยนั่นเอง

ขอขอบคุณข้อมูล : ThePamcity https://www.facebook.com/ThePamcity


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ