“เจดีย์ยอดด้วน” พระมหาชัยเจดียศรีสมอแคลง “จ.พิษณุโลก

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

เจดีย์ยอดด้วน” เป็นแหล่งโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ เพราะมีความเกี่ยวเนืองกับเมืองพิษณุโลกมีพระมหาเจดีย์ยอดด้วนที่ตระหง่านอยู่บนยอดเขาสูง

เขาสมอแคลง มีความโด่ดเด่นด้านภูมิศาสตร์ เพราะเป็นภูเขาลูกเดียวที่อยู่ในเมืองพิษณุโลกและมีประวัติศาสตร์เคียงคู่เมืองพิษณุโลก ในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านพระพุทธศาสนา ตั้งแต่ยุคทวารวดี จนถึงสุโขทัย ซึ่งปรากฎว่าภูเขาแห่งนี้มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับเมืองพิษณุโลกตลอดทุกยุคทุกสมัย นอกจากนั้นยังมีแหล่งโบราณสถานอีกหลายแห่ง อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะบริเวณยอดสูงสุดของภูเขา ซึ่งมีพระมหาเจดีย์โบราณขนาดใหญ่ทางลังกาปลายยอดเจดีย์หัก (ได้รับการบุรณะจากกรมศิลปากร 2556) ซึ่งชาวบ้านเรียกว่าเจดีย์ด้วน (ขาสมอแคลง) มีอายุราว 700 ปี พระยาจิตรไวย แห่งเจ้าเมืองน่าน สร้างเจดีย์องค์นี้เพื่อบรรจุพระธาตุของพระอรหันต์เถระเจ้า คือ พระอุบาลีเถระ และพระศิริมานนท์เถระซึ่งเป็นพระสงฆ์ 2 รูป ที่ได้รับนิมนต์เป็นพระประธานฝ่ายสงฆ์สร้างพระพุทธชินราช ต่อมาได้เฉลิมสิริมงคลนามว่า “พระมหาชัยเจดียศรีสมอแคลง” เมื่อมองลงมาจากจุดนี้จะเห็นทิวทัศน์โดยรอบเมืองพิษณุโลกอย่างทั่วถึงบ ยามค่ำคืนมองเห็นแสงไฟส่องสว่างอสวยงาม นอกจากนั้นเขาสมอแคลงยังมีปรากฎในตำนานสร้างเมืองพิษณุโลก

และยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนเขาสมอแคลง ศาล เจ้าพ่อเห้งเจีย หรือจุดชมวิวดอยสุเทพ 2 สถานที่แห่งนี้เป็นโรงเจที่สวยงามมาก และเป็นสถานที่จัดวางเทวรูปต่างๆ ทำให้ผู้ที่เดินทางมาสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดความเลื่อมใสศรัทธายิ่ง จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพิษณุโลก อีกแห่งหนึ่งนั้นก็คือ เจ้าแม่กวนอิม ที่วัดราชคีรีหิรัญยาราม ที่ในทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอื่นๆ จะนิยมมาเที่ยวชมและกราบไหว้บูชาองค์เจ้าแม่กวนอิมที่วัดแห่งนี้ เพื่อขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

  • ชื่อผู้ติดต่อ: องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
  • เบอร์โทรศัพท์ : 055-311094
  • Social Media (Facebook): อบต.วังทอง จ.พิษณุโลก
  • https://www.facebook.com/profile.php?id=100009542890576
  • กิจกรรมท่องเที่ยว : ไหว้พระขอพร ถายรูป
  • แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง :

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ