อ้อมกอดขุนเขา “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ฮาลา-บาลา”

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ฮาลา-บาลา เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาสันกาลาคีรี ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดยะลาและนราธิวาส ป่าดิบชิ้นแห่งนี้เต็มไปด้วยความหลากหลาย

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ฮาลา-บาลา ประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ครอบคลุมผืนป่าบริเวณเทือกเขาสันกาลาคีรี เส้นแบ่งพรมแดนทางธรรมชาติระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย พื้นที่ประมาณ ๒๗๐,๗๒๕ ไร่ ประกอบด้วยผืนป่า ๒ ส่วน คือ ป่าฮาลาในเขต อำเภอเบตง จังหวัดยะลา อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส และป่าบาลาเขตอำเภอแว้ง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ป่าฮาลา-บาลา จึงเป็นผืนป่าดงดิบซึ่งอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าหายาก พรรณไม้หายากนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นปาล์มบังสูรย์ ดงมหาสดำ ตลอดจนสัตว์ป่าอีกมากมายที่ยังไม่ได้ถูกค้นพบ ที่สำคัญ เป็นสถานที่สามารถพบเห็น “นกเงือก” ดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของป่า เป็นนกหายากชนิดหนึ่ง แต่ในป่านี้พบถึง ๙ ใน ๑๒ ชนิดของนกเงือกที่พบในไทย ได้แก่ นกเงือกปากย่น นกเงือกชนหิน นกแก๊ก นกกก นกเงือกหังหงอก นกเงือกปากดำ นกเงือกหัวแรด นกเงือกดำ นกเงือกกรามช้าง ส่วนฤดูกาลที่เหมาะแก่การไปศึกษาธรรมชาติที่นี่คือตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนกันยายน ซึ่งจะมีฝนตกไม่มากเกินไปนัก

 • ที่อยู่ : ๔๐๖๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๖๐
 • ชื่อผู้ติดต่อ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา ตู้ ปณ. ๓ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส หรือฝ่ายกิจการเขตรักษาพันธุ์ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรุงเทพฯ โทร. ๐-๒๕๖๑-๐๗๗๗ ต่อ ๑๖๑๕ ในวันเวลาราชการ
 • Social Media : www.dnp.go.th
 • กิจกรรมท่องเที่ยว
  • ชมพระอาทิตย์ขึ้น
  • เดินป่า ดูนก
  • ศึกษาธรรมชาติ
  • เล่นน้ำตก
  • ถ่ายภาพ
 • สิ่งอำนวยความสะดวก
  • ที่จอดรถ
  • ร้านอาหาร
  • ที่พัก/ลานกางเต็นท์
 • แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
  • น้ำตกสิรินธร
  • ด่านพรมแดนบูเก๊ตา
  • ร่อนทองสุคิริน
 • เวลาทำการ เปิดทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น.
 • ตำแหน่งที่ตั้ง (ลิงค์จาก Google Map) : https://goo.gl/maps/91b8vSQwrfgm2ThS9

ผู้จัดทำข้อมูล : ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ