อเมซิ่งไทยแลนด์! อุโบสถศิลปะปูนปั้นด้วยมือ หนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่วัดคลองขวาง ไทรน้อย นนทบุรี

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

เที่ยววัดคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี พระอุโบสถศิลปะปูนปั้นด้วยมือ หนึ่งเดียวในประเทศไทย พักผ่อนหย่อนใจชมธรรมะในสวนอุทยานน้ำตกป่าหิมพานต์ คลายความทุกข์ได้อย่างมหัศจรรย์

ประวัติ “วัดคลองขวาง” สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2434 ตั้งอยู่ที่บ้านคลองขวาง หมู่ 6 ในพื้นที่ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จากผืนป่า สู่แดนธรรม เดิมสถานที่แห่งนี้เคยเป็นป่ารกร้างมาก่อน แล้วได้มีพระธุดงค์มาพักอาศัยจำวัดและปฏิบัติกรรมฐาน ต่อมามีชาวบ้านพบเห็น จึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา บริจาคที่ดินสร้างเป็นสำนักสงฆ์ ต่อมาจึงได้สร้างเป็นวัด เรียกว่า “วัดราษฏร์ศรัทธาธรรม” และเปลี่ยนชื่อเป็นวัดคลองขวางในปัจจุบัน

“พระครูโสภิตธรรมวิสุทธิ์” เจ้าอาวาสวัดคลองขวาง (สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ 13) ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เล่าเรื่องราวความเป็นมาของการสร้างพระอุโบสถที่วิจิตรสวยงาม ศิลปะปูนปั้นด้วยมือ หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่มีความเป็นเอกลักษณ์ บอกเล่าเรื่องราวพระพุทธศาสนา ธรรมะ วัฒนธรรม และประเพณีไทย “วัดคลองขวาง สร้างขึ้นเมื่อราวปี พ.ศ. 2434 จะมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถหลังใหม่ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อดำ” พระอุโบสถหลังใหม่นี้มีสถาปัตยกรรมรูปทรงแปลกตาเป็นเอกลักษณ์ของวัด ไม่เหมือนวัดไหน สร้างโดยช่างที่ใช้ปูนปั้นด้วยมือ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 ใช้เวลาในการก่อสร้าง 7 ปีครึ่ง มีเสาหาญทั้งภายใน และภายนอกจำนวน 46 ต้น ช่างปั้นลวดลายแต่ละต้น บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และธรรมะของพระพุทธเจ้า ภายในพระอุโบสถ ช่างเขียนเป็นจิตรกรรมฝาผนัง บอกเล่าเรื่องราวของพระพุทธเจ้า ตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน เป็นศิลปะที่สวยงาม พุทธศาสนิกที่ได้เข้ามากราบหลวงพ่อดำด้านใน ก็จะเห็นศิลปะจิตรกรรมความงดงามทางพระพุทธศาสนา ทำให้เกิดความสงบร่มเย็นขึ้นมาในจิตใจ ดั่งได้รับแสงธรรมจากพระพุทธองค์ ส่วนช่องกำแพงรอบๆ พระอุโบสถด้านนอก ช่างได้ปั้นปูนเป็นลวดลายที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตแบบไทยๆ เช่น การแต่งตัวของคนในสมัยโบราณ การสัญจรทางเรือ บ้านเรือนที่อยู่อาศัย เป็นวัฒนธรรมประเพณีไทย ให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้ศิลปะและมรดกไทย”

นอกจากนี้ ทีมงานขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวภายนวัดคลองขวางอีกแห่ง นั่นก็คือ อุทยานสวนน้ำตกป่าหิมพานต์ เป็นป่าในวรรณคดี และความเชื่อในเรื่องไตรภูมิ ตามคติศาสนาพุทธ และฮินดู มีความเชื่อว่า ป่าหิมพานต์ ตั้งอยู่บนเชิงเขาพระสุเมรุ ประดับด้วยยอดเขา 84,000 ยอด ตามหลักธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ และมีสระใหญ่ 7 สระ คือ สระอโนดาต และมีสัตว์หิมพานต์อาศัยอยู่ เช่น หงส์ กินรี นรสิงห์ ราชสีห์ ครุฑ นาค และกิเลน เป็นต้น โดยมีความเชื่อว่า พระมหากษัตริย์ เมื่อสวรรคตแล้ว จะกลับไปเป็นเทพสถิตอยู่บนสวรรค์ เหนือยอดเขาพระสุเมรุนั่นเอง เป็นพุทธศิลป์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ศาสนิกชนได้รับความสงบจากธรรมชาติ ธรรมชาติ คือ ธรรมะ ลูกศิษย์ของพระอาจารย์หรือนักท่องเที่ยว เล่าให้ทีมงานฟังว่า เมื่อก้าวเข้ามาในสวนน้ำตกป่าหิมพานต์แห่งนี้ เหมือนอยู่ในอีกมิติ ที่สำคัญเกิดความทำให้เกิดความสงบ เกิดการผ่อนคลายในจิตใจ ทำให้เกิดสติ เกิดปัญญา คลายความทุกข์จากทางโลกได้อย่างมหัศจรรย์

คุณช่อแก้ว กุดโอภาส ปลัดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

“คุณช่อแก้ว กุดโอภาส” ปลัดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี นักพัฒนาพื้นที่ตำบลคลองขวางให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมะ เล่าให้ทีมงานฟังว่า “ขอแนะนำนักท่องเที่ยวให้ลองเข้ามาศึกษาธรรมจากปริศนาธรรมที่หลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านสร้างฝากไว้ในผืนแผ่นดินไทยที่วัดคลองขวาง นอกจากความสงบและผ่อนคลายแล้ว ยังได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตไทยๆ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี เช่น การร้อยพวงมาลัยที่สวยงามของจิตอาสา มีร้านกาแฟอิ่มบุญ 20 บาท หรือตามกำลังศรัทธาของสาธุชน อีกทั้งวัดคลองขวาง ยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีด้วยนะคะ เป็นอีกสถานที่ของเหล่านักบวชเนกขัมมะให้ความสนใจ และเดินทางเข้ามาปฏิบัติธรรมกันเป็นจำนวนมาก เนื่องด้วยสถานที่วัดตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ มีทุ่งนาล้อมรอบ การเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ไปมาสะดวกค่ะ”

วัดคลองขวาง จึงเป็นสถานที่ที่พระครูโสภิตธรรมวิสุทธิ์ พระอาจารย์ท่านมุ่งเน้นให้พุทธศาสนิกชน เข้ามาเรียนรู้แก่นธรรมะของพระพุทธศาสนาจริงๆ ที่มีคุณค่าทางจิตใจมากว่าวัตถุใดๆ เป็นอริยทรัพย์ภายใน เพื่อให้มนุษย์ข้ามพ้นแห่งการดับทุกข์ดับกิเลสทั้งปวงได้ คือ พระนิพพาน

ขอบคุณบทความและภาพจาก
Facebook Page : สารคดีบุกเบิกอารยธรรมแดนสยาม
YouTube Chanel : สารคดีบุกเบิกอารยธรรมแดนสยาม

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ