“หลวงพ่อดำ” พระพุทธรูปประจำสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

ประวัติศาสตร์ไม่ได้บันทึกไว้! “หลวงพ่อดำ” พระพุทธรูปประจำ “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประดิษฐาน ณ วัดทอง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

“…..ขออนุโมทนาถวายเทิดพระเกียรติ และ เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติพระมหากรุณาธิคุณของพระบูรพกษัตริย์แห่งสยามประเทศ…..”

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีพระนามเดิมว่า “พระนเรศ” หรือ “พระองค์ดำ” เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช และพระวิสุทธิกษัตรีย์ ราชวงศ์สุโขทัย พระองค์ดำเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ปีพุทธศักราช ๒๐๙๙ ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๕ จุลศักราช ๙๑๗ ปีมะโรง ที่พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกในปัจจุบัน พระองค์มีพระเชษฐภคินี คือ สมเด็จพระสุพรรณกัลยา (พระองค์ทอง) และมีพระอนุชา คือ สมเด็จพระเอกาทศรถ (พระองค์ขาว) ในวัยเยาว์ พระองค์ทรงใช้ชีวิตอยู่ที่พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก มีบางครั้งที่พระองค์ตามเสด็จพระชนกชนนี ไปเฝ้าสมเด็จพระอัยกา และพระอัยกีที่กรุงศรีอยุธยา และแม้แต่ครั้งที่อยู่ในเมืองหงสาวดี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ก็ได้แสดงพระปรีชาสามารถให้ปรากฏหลายต่อหลายครั้ง

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๑๓๓ ครองราชสมบัติ ๑๕ ปี พระองค์ทรงได้กู้อิสรภาพของไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรก และได้ทรงแผ่อำนาจของราชอาณาจักรไทยอย่างกว้างใหญ่ไพศาล นับตั้งแต่พื้นที่ประเทศพม่าตอนใต้ทั้งหมด นั่นคือ จากฝั่งมหาสมุทรอินเดียทางด้านตะวันตก ไปจนถึงฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันออก ทางด้านทิศใต้ตลอดไปถึงแหลมมลายู ทางด้านทิศเหนือก็ถึงฝั่งแม่น้ำโขงโดยตลอด และยังรวมไปถึงรัฐไทใหญ่บางรัฐ

ประวัติศาสตร์มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเกี่ยวกับบันทึกเรื่องราวการเสด็จสวรรคตของพระองค์ท่าน โดยตามประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้พระองค์สวรรคตตรงกับวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๑๔๘ นั้น แต่ข้อเท็จจริง สมเด็จพระนเรศวรฯ ทรงพระประชวร และไม่สามารถดำรงราชสมบัติต่อไปได้ และมีพระราชประสงค์ต้องการพักพระวรกายจากศึกสงคราม จึงได้ทรงสถาปนาสมเด็จพระเอกาทศรถขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์ที่ 2 แห่งราชวงศ์สุโขทัยสืบแต่นั้นเป็นต้นมา

สำหรับเรื่องราวพระราชส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่น้อยคนนักจักได้ทราบ เพราะในประวัติศาสตร์ไม่มีการบันทึกเอาไว้เลย แต่สารคดีบุกเบิกอารยธรรมแดนสยามของเรา ได้รับการเปิดข้อมูลจากราชสกุลท่านหนึ่ง ได้ให้ข้อมูลไว้เกี่ยวกับ พระพุทธรูปประจำสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นั่นก็คือ “หลวงพ่อดำ”

“หลวงพ่อดำ” เป็นพระพุทธรูปปางนาคปรก ปางสมาธิ มีหน้าตักกว้าง 20 นิ้ว พุทธลักษณะงดงาม อายุเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธา 400 กว่าปี ประดิษฐานในพระอุโบสถหลังเก่า อยู่คู่มากับวัดทอง ตั้งอยู่ตำบลขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นพระพุทธรูปที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ทรงสร้างไว้ เมื่อปี พ.ศ. ๒๑๓๙ ปัจจุบันเป็นที่เคารพนับถือและเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อดำ ชาวบ้านในตำบลขวัญเมืองและละแวกใกล้เคียง มักเดินทางเข้ามากราบไหว้สักการะขอพร โดยของแก้บนที่มีผู้นิยมกันมากที่สุดคือ พวงมาลัย

ขอขอบคุณบทสารคดีโดย : นริศรา อ่อนเรียน
ขอขอบคุณภาพจากช่องยูทูป และ Facebook Page : สารคดีเบิกเบิกอารยธรรมแดนสยาม
https://www.youtube.com/channel/UC_drXIFJEa1v_BYsP_MSAvQ/featured

สถานที่ท่องเที่ยว : วัดทอง ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำลพบุรี ตำบลขวัญเมือง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาตร์

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ