พระมหาธาตุเจดีย์ ภักดีประกาศ ประจำรัชกาลที่ 9 มหัศจรรย์อร่ามตา

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

พระมหาธาตุเจดีย์ ภักดีประกาศ เป็นมหาธาตุเจดีย์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทระพระราชทานชื่อให้ เป็นสถาปัตยกรรมไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

วันนี้ได้เดินทางไปจ.ประจวบคีรีขันธ์ จะพาไปเที่ยว ไปกราบสักการะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และสัมผัสความงามพระมหาเจดีย์ภักดีประกาศ (พระมหาเจดีย์เก้ายอด) และพระพุทธกิติสิริชัย ประจำสมัย รัชกาลที่ 9 ซึ่งมีสถาปัตย์กรรมที่สวยงามแปลกตามากค่ะ

พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ-หรือวัดทางสาย หรือวัดเขาธงชัย เป็นมหาธาตุเจดีย์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทระพระราชทานชื่อให้ เป็นสถาปัตยกรรมไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของประชาชน ที่มีต่อพระมหากษัตริย์  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสที่พระองค์ ครองราชย์ครบ 50 ปี  สิ่งที่โดดเด่นอีกแห่งของวัดทางสาย คือบริเวณทางขึ้นพระเจดีย์ฯ เป็นที่ตั้งของ พระพุทธกิติสิริชัย  หรือชาวบ้านมักเรียกกันว่า หลวงพ่อใหญ่เป็น พระพุทธรูปปางสมาธิแบบศิลปะคันธาระ. หันพระพักตร์ออกทะเล  เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่หน้าตักกว้าง 5 วา อันเปรียบได้กับขันธุ์ทั้ง 5 มีความสูงพร้อมฐาน 9 วา อันเปรียบได้กับนวโลกฤตตรธรรม 9 (มรรค 4 ผล 4 นิพาน 1) ฐานกว้างโดยรอบ 16 วา อันเปรียบได้กับ โสฬสญาณ คือญาณ 16  มีศาลาพัก 3 หลัง คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ทางเดินขึ้น 2 ข้างเปรียบได้กับ สมถะและวิปัสสนา อันเป็นวิถีทางเดิน รูปทรงแบบ คันทาราช (ปางตรัสรู้) ลักษณะประทับนั่งขัดสมาธิดอกบัว ฐานผ้าทิพย์มีพระนามาภิไธยย่อ ส.ก. บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และทรงวางศิลาฤกษ์พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยา ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ พระพุทธกิติสิริชัย สามารถมองเห็นได้แต่ไกล ยังตั้งพระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อยู่บนยอดเขาปักธงชัยซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามสามารถมองเห็นชายหาดบ้านกรูด  ในมุมสูง ที่สวยแปลกตาไปอีกแบบ สามารถถ่ายภาพเก็บความประทับใจได้อย่างเต็มอิ่มชมพระอาทิตย์ขึ้นและตก ได้อย่างสวยงาม ได้ไปไหว้พระขอพรพร้อมกับบรรยากาศท้องทะเลที่กว้างใหญ่ ต้องไปสัมผัสกันเองนะ 

ที่อยู่ : 1029 Rural Rd, ตำบล ธงชัย อำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77190

ตำแหน่งที่ตั้ง (ลิงค์จาก Google Map): https://goo.gl/maps/g16xe8pUEwpRSDWb8

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ