วัดพิพัฒน์มงคล พระพุทธรูปสุโขโพธิ์ทอง จังหวัดสุโขทัย

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

วัดพิพัฒน์มงคล พระพุทธรูปสุโขโพธิ์ทอง สถานที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ มีอายุยาว 500 ปี หนัก 9 กิโลกรัม มีพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุรากขวัญ

วัดพิพัฒน์มงคล  เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดสุโขทัย แต่เดิมวัดแห่งนี้เป็นวัดร้างกลางทุ่งนา สันนิษฐานว่าเป็นวัดมาก่อนประมาณ 700 ปี ไม่ปรากฏหลักฐานในทางประวัติศาสตร์ แต่พบเพียงรากฐานอุโบสถ เจดีย์โบราณ ซึ่งจมอยู่ใต้พื้นดินลึกลงไปประมาณ 1.50 เมตร ตรงใจกลางวัดในปัจจุบัน วัดพิพัฒน์มงคล เป็นที่รู้จักกันดีไปทั้งประเทศ จนถึงยังต่างประเทศถือเป็นสถานธรรมซื่อดังอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย และยังเป็นแหล่งสถานที่ศึกษาเชิงพุทธศาสนาและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ โดยมีหลวงพ่อพระครูวรคุณประยุต พระอาจารย์พิพัฒน์มงคล เจ้าอาวาสและเจ้าคณะอำเภอ ทุ่งเสลี่ยม ก่อตั้งสร้างวัดและ ได้พัฒนาถาวรวัตถุต่าง ๆ ที่จัดว่าเป็นเอกลักษณ์ วิจิตรเชิงศิลปะโบราณทรงไทยล้านนาขึ้นเป็นจำนวนมากในวัดแห่งนี้ เช่น โบสถ์เรือนแก้ว วิหารล้านนา ลานศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีนักธรรมการพัฒนาและการปฏิบัติธรรม รวมทั้งพระพุทธรูปทองคำ ศิลปะสมัยกรุงสุโขทัยที่ประดิษฐานและสร้างซื่อเสียง โด่งดังมาควบคู่กับวัดและจังหวัดสุโขทัย วัดพิพัฒน์มงคล ได้รับการยกย่องเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างปี 2540 เป็นอุทยานการศึกษาปี 2541 เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงาน ดีเด่นปี 2543 เป็นวัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปี 2543 และได้รับเสมาทองคำพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้รับการยกย่องจากสถาบันพัฒนา และโล่เกียรติคุณต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก จนมีคณะสงฆ์ จากวัดและจังหวัดต่าง ๆ ให้ความสนใจมาศึกษาดูงานมากมาย ซึ่งวัดได้จัดระเบียบความสวยงาม ความสะอาด ร่มรื่น สมเป็นสถานที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปทองคำ ( พระพุทธรูปสุโขโพธิ์ทอง ) ซึ่งเป็นทองคำแท้ มีอายุยาว 500 ปี หนัก 9 กิโลกรัม มีพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุรากขวัญ ซึ่งได้อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา โดยสมเด็จพระมหานายกะสมเด็จพระสังฆราชลังกาในนครแคนดี้ ได้นำมาประดิษฐานเป็นถาวรที่วัดแห่งนี้ตั้งแต่ปี 2527 ( พระธาตุรากขวัญคือพระธาตุไหปลาร้าของพระพุทธเจ้า )

 • ที่อยู่ : วัดพิพัฒน์มงคล 464 หมู่ 2 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 64150 
 • ติดต่อ : วัดพิพัฒน์มงคล เบอร์โทรศัพท์ วัด 055-659072 สำนักงาน 055-659164 
 • Website http://www.pipatmongkol.com/
 • Social Media (Facebook)…. https://www.facebook.com/watpipatmongkol …
 • กิจกรรมท่องเที่ยว
  • วัดพิพัฒน์มงคล มีเอกลักษณ์ วิจิตรเชิงศิลปะโบราณทรงไทยล้านนา เช่น โบสถ์เรือนแก้ว วิหารล้านนา ลานศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีนักธรรมการพัฒนาและการปฏิบัติธรรม รวมทั้งพระพุทธรูปทองคำ (พระพุทธรูปสุโขโพธิ์ทอง) ซึ่งเป็นทองคำแท้ มีอายุยาว 500 ปี หนัก 9 กิโลกรัม ศิลปะสมัยกรุงสุโขทัยที่ประดิษฐานและสร้างซื่อเสียงโด่งดังมาควบคู่กับวัดและจังหวัดสุโขทัย บริเวณวัดมีการจัดระเบียบความสวยงาม ความสะอาด ร่มรื่น สมเป็นสถานที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ อีกทั้งยังมีพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุรากขวัญ ซึ่งได้อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกาอีกด้วย
 • มาตรฐาน/รางวัลที่ได้รับ
  • ได้รับการยกย่องเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างปี 2540
  • เป็นอุทยานการศึกษาปี 2541
  • เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงาน ดีเด่นปี 2543
  • เป็นวัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปี 2543
  • ได้รับเสมาทองคำพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
  • ได้รับการยกย่องจากสถาบันพัฒนา โล่เกียรติคุณต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก
 • สิ่งอำนวยความสะดวก .ลานจอดรถสะดวกสบาย
 • แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง วัดทุ่งเสลี่ยม(หลวงพ่อศิลา)
 • เวลาทำการ .เปิดทุกวัน 08.00 – 17.00 น.
 • ตำแหน่งที่ตั้ง (ลิงค์จาก Google Map) https://goo.gl/maps/CEB67QKjwfrhavT36

ขอขอบคุณ : นายโกเมศ ช่วยบุญ

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ