พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ อานุภาพอิทธิฤทธิ์แห่งองค์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ประกาศชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่โดย “ปักธงชัย” สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ

เที่ยวพิษณุโลก เมืองสองแควที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวย ๆ   เพราะมีสถานที่ให้เลือกเที่ยวทั้งแบบชมธรรมชาติ เข้าวัดไหว้พระขอพร และสถานที่ประวัติศาสตร์อีกหลายแห่งของ จ.พิษณุโลก

ประวัติศาสตร์ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ หรือ “พ่อขุนบางกลางท่าว” พระนามเดิมของพระองค์ ตั้งถิ่นฐานเดิมอยู่ที่ “เมืองบางยาง” คือ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ตามตำนานประวัติสาสตร์ พ่อขุนบางกลางท่าวเป็นพระสหายกับพ่อขุนผาเมือง เจ้าเมืองราด หรือเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ในปัจจุบัน พ่อขุนบางกลางท่าวและพ่อขุนผาเมืองได้ร่วมมือกันรวบรวมไพร่พลขับไล่ขอม ได้ยึดครองสุโขทัยเป็นราชธานี สถาปนาอาณาจักรสุโขทัยประกาศความเป็นไทยตราไว้ในแผ่นดิน พ่อขุนบางกลางท่าวประกาศชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่โดย “ปักธงชัย” สัญลักษณ์แห่งชัยชนะเหนือศัตรูที่เขาช้างล้วง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกเสมือนเป็นธงชาติผืนแรกที่ประกาศความเป็นชาติไทย ซึ่งต่อมาชาวนครไทยและจังหวัดพิษณุโลกได้สืบทอดพิธีปักธงชัย ณ เขาช้างล้วงจนเป็นประเพณีปฏิบัติต่อกันมาเป็นประจำทุกปี       

คำบูชาองค์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ (พ่อขุนบางกลาวท่าว) พระบรมราชานุสาวรีย์ (หนองปู่) ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

สิริอินทราทิจจะราชา ปะฐะมะขัตติโย มะหาสุระโยโธ

ทัยยะปะฐะมะราชิธานิง ปะติฎฐาเปส

ตัสสะ อิทธานุภาเวนะ สิทธิกิจจัง สิทธิลาโภ

ชะโย โหตุ เม สัพพะทาฯ

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ทรงเป็นพระปฐมบรมกษัตริย์ ทรงเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ ทรงประดิษฐานราชธานีแห่งแรกของชาติไทย ด้วยอานุภาพอิทธิฤทธิ์แห่งองค์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ขอจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้า ประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงาน เจริญด้วยลาภยศ ประสบชัยชนะ ในกาลทุกเมื่อเทอญ

พระราชปณิธาน พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

แผ่นดินนี้ กูสร้างไว้ ให้ลูกหลาน

ได้สืบสาน รักษา อยู่อาศัย

จงสืบเผ่า รักพงษ์ ให้คงไทย

ใครมุ่งร้าย ทำลาย ต้องหายนะ

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ