ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง เที่ยวชมเกาะสวย จังหวัดภูเก็ต

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง เป็นศูนย์กลางการลงเรือท่องเที่ยวทางทิศใต้ของจังหวัดภูเก็ต เพื่อการเดินทางไปเที่ยวชมเกาะ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกายอีกด้วย

        ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นศูนย์กลางการลงเรือท่องเที่ยวทางทิศใต้ของจังหวัดภูเก็ต เพื่อการเดินทางไปเที่ยวชมเกาะต่างๆ เช่น เกาะโหลน เกาะเฮ เกาะไม้ท่อน เกาะรายา เกาะไข่ เกาะพีพี และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้ใช้เป็นท่าเทียบเรือในการสัญจรไปมา นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกายอีกด้วย

สิ่งก่อสร้างบริเวณท่าเทียบเรือ

 • สะพานท่าเทียบเรือ คลส. กว้าง 7 เมตร ยาว 720 เมตร
 • อาคารพักคอย (ที่พักนักท่องเที่ยว) ขนาด 17.2 x 20 เมตร
 • อาคารที่ทำการของท่าเทียบเรือ ขนาด 14 x 15 เมตร พื้นที่ 210 ตารางเมตร
 • สถานีบริการน้ำมัน และน้ำจืด
 • ท่าเทียบเรือมารีน่ามีความจุเรือ 41 ลำ
 • ลานจอดรถ และศาลาพักคอยผู้โดยสาร

การให้บริการ

        มีเจ้าหน้าที่ให้บริการนักท่องเที่ยว และประชาชนผู้ใช้บริการ ตั้งแต่ 06.30 – 20.00 น. ของทุกวัน

บริการหลัก

 • การให้บริการการใช้ท่าเทียบเรือ
 • การให้บริการขนถ่ายผู้โดยสาร
 • การให้บริการขนถ่ายสัมภาระ
 • การให้บริการน้ำมัน
 • การให้บริการในส่วนของศาลาพักคอย (ร้านค้า, ห้องน้ำ)
 • การให้บริการสถานที่จอดรถ
 • การให้บริการน้ำจืด
 • การให้เช่าพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และบริการอื่นๆ

มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง และมีกล้อง CCTV จำนวน 8 ตัว ตลอดแนวสะพาน และลานจอดรถ

ระยะเวลาในการเดินทางไปยังเกาะต่างๆ

 •         เกาะโหลน 7 นาที
 •         เกาะเฮ 15 นาที
 •         เกาะไม้ท่อน 30 นาที
 •         เกาะรายาใหญ่  45 นาที
 •         เกาะรายาน้อย 60 นาที
 •         เกาะไข่ 50 นาที
 •         เกาะพีพี 90 นาที

ติดต่อ กองกิจการขนส่ง องค์การบิหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โทร.076-210806

www.phuketcity.org

ที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/29fXrwibqinYB3SY6


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ