จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานรำลึกเทิดพระเกียรติ “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ทรงประกาศอิสรภาพสยามประเทศ อย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน จัดงานรำลึกเทิดพระเกียรติ “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2565 พร้อมการแสดงแสงเสียงอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ

ณ ลานสนามหลังวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 24-29 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา “นายไพรัตน์ เพชรยวน” รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน รำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565 พร้อมด้วย “นายวิรัติ แข็งขัน” ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมส่งเสริมวัฒนธรรม เมืองกรุงเก่า และภาคประชาชน ได้ร่วมพิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวอยุธยา

ทั้งนี้ บรรยากาศภายในงาน เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมฟรี โดยหน่วยงานภาคต่างๆ และพ่อค้าแม่ค้า ได้ร่วมการแสดงแสงสีเสียง รวมทั้งจุดนิทรรศการ จุดถ่ายภาพ การประดับไฟยามค่ำคืน ตลาดย้อนยุคมากกว่า 60 ร้านค้า นอกจากนี้ บนเวทียังได้จัดเสวนาประวัติศาสตร์และเรื่องราวของคนรักสมเด็จพระนเรศวรในช่วงเย็น การแสดงหุ่นละครเล็ก เพลงพื้นบ้าน ศิลปะการต่อสู้ การแสดงศิลปวัฒนธรรมมากมาย

นายไพรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คือ พระมหากษัตริย์ที่ทรงสร้างคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างหาที่สุดไม่ได้ เพราะทรงเป็นผู้นำชาวไทยกอบกู้เอกราชกรุงศรีอยุธยา หลังจากต้องตกเป็นเมืองขึ้นหงสาวดีนานกว่า 15 ปี และทรงสร้างอาณาจักรอยุธยาให้ยิ่งใหญ่แผ่ขยายอาณาเขตกว้างไกล เราทุกคนต่างน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และอยากบอกเล่าเรื่องราวสู่ลูกหลาน ให้ช่วยกันปกปักรักษาผืนแผ่นดินไทยอย่างเช่นพระองค์ท่านต่อไป ดังนั้นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงจัดงานรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565 ขึ้น เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เผยแพร่เรื่องราวพระราชประวัติ และสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ให้เหมาะสมกับคุณค่าของเมืองมรดกโลก”

ขณะที่ “นางปาริชาต แก้วมณี” ประธานชมรมส่งเสริมวัฒนธรรมเมืองกรุงเก่า (จิตอาสา) นำสมาชิกชมรมและประชาชนทั่วไป ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อสืบสารวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นเสน่ห์ผ้าไทยสวยงามปราณีตหลากหลายสไตล์ เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมผ้าไทยสืบต่อไป

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ