Browsing Tag

Schwein gehabt

หมู สัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง ความโชคดีและนำโชค

หมู สัญลักษณ์ที่แสดงถึงความโชคดี ตามความเชื่อของจีน หมู ยังเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ เยอรมันได้มีสำนวนหนึ่งว่า “Schwein gehabt!” ความโชคดี
Read More...