Browsing Tag

Rosary

Rosary โรซารี สวดภาวนาและอธิฐานเสริมความร่ำรวย

Rosary โรซารี สร้อยทีมีจี้รูปไม้กางเขน สวดภาวนาและอธิฐานให้มีแต่สิ่งดีๆ ค่ะ นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าชายและหญิงจะทำให้ความรักยืนยาว
Read More...