Browsing Tag

ดวงวันนี้

 “ดวงวันนี้” ดวงประจำวันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2565

“ดวงวันนี้” ดวงประจำวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 พระเจ้าห้าพระองค์ เทพเจ้าห้าตาเทพแห่งโชคลาภ ร่มเย็นมีความสุขจะสมดังปรารถนา
Read More...

 “ดวงวันนี้” ดวงประจำวันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2565

“ดวงวันนี้” ดวงประจำวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 การถวายรถยนต์ คิดทำอะไรก็สำเร็จลุล่วงอย่างรวดเร็ว อานิสงส์เป็นความเชื่อความศรัทธาของผู้ถวายเอง
Read More...

 “ดวงวันนี้” ดวงประจำวันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ.2565

“ดวงวันนี้” ดวงประจำวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 วันนี้เน้นทำบุญกับคนยากไร้ หรือผู้ประสบภัยต่าง ๆ หรือวัดที่โดนไฟไหม้ ทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่าง
Read More...

“ดวงวันนี้” ดวงประจำวันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2565

“ดวงวันนี้” ดวงประจำวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2565 “พระนารายณ์” เทวดาผู้รักษาทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นเทพผู้พิทักษ์รักษาโลก เพื่อคืนความสงบสุข
Read More...

“ดวงวันนี้” ดวงประจำวันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2565

“ดวงวันนี้” ดวงประจำวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 “พระราหู” ท่านจะปัดเป่าเรื่องร้าย ๆ ให้กลายเป็นดี จะสำเร็จ ร่ำรวยเงินทอง
Read More...

“ดวงวันนี้” ดวงประจำวันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2565

“ดวงวันนี้” ดวงประจำวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 การสร้างฐานพระ จะเสริมชีวิตให้มั่นคงเป็นปึกแผ่น อุดมด้วยเงินทองโชคลาภ
Read More...

“ดวงวันนี้” ดวงประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.2565

“ดวงวันนี้” ดวงประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565  การทำบุญคนไร้บ้าน คนเร่รอน คนพิการ หูหนวก ตาบอด แขนขาขาด ฯลฯ จะทำให้ชีวิตไม่ตกอับ
Read More...

“ดวงวันนี้” ดวงประจำวันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ.2565

“ดวงวันนี้” ดวงประจำวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 การทำบุญบริจาคโลงศพอานิสงส์แรงมาก เพราะเป็นการทำบุญที่ทำด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์
Read More...

 “ดวงวันนี้” ดวงประจำวันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ.2565

“ดวงวันนี้” ดวงประจำวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 ทิศอาคเนย์ หรือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ มี “พระอัคนี” หรือ “พระเพลิง” เป็นเทพประจำทิศ
Read More...

 “ดวงวันนี้” ดวงประจำวันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2565

“ดวงวันนี้” ดวงประจำวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 ทิศบูรพา “ท้าวธตรฐจอมภูต” หรือ จอมคนธรรพ์ เป็นเทพประจำทิศ ถือจักรเป็นอาวุธในทางพระพุทธศาสนา
Read More...