Browsing Tag

ความเชื่อ

“โอม” สัญลักษณ์แห่งความร่ำรวย และทรงพลังแห่งความสุข

“โอม” เป็นคำศักดิ์สิทธิ์และทรงพลัง เป็นการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ นอกจากเป็นคำศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแล้วยังเป็นที่มาแห่งความสุขอันยิ่งใหญ่อีกด้วย
Read More...