Browsing Tag

ข้าวเปิ๊บ

บ้านนาต้นจั่น ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

บ้านนาต้นจั่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะได้เรียนรู้วิถีชีวิต ในเชิงอนุรักษ์ ได้ท่องเที่ยวสัมผัสกับธรรมชาติแบบครบวงจร ทำกิจกรรมร่วมกันเรียนรู้วิถีชีวิตตามชุมชน
Read More...