การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดงาน “Golden Fly Series Phuket 2021”

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดงาน “Golden Fly Series Phuket 2021” ครั้งแรกในเอเชีย ยกระดับมาตรฐานกีฬา พร้อมสร้างความเชื่อมั่นและฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย


การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดงาน “Golden Fly Series Phuket 2021” ครั้งแรกในเอเชีย ยกระดับมาตรฐานกีฬา พร้อมสร้างความเชื่อมั่นและฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย 8 พฤศจิกายน 2564, กรุงเทพฯ – การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินหน้ายกระดับ มาตรฐานวงการกีฬา จัดงาน “Golden Fly Series Phuket 2021” การแข่งขันกรีฑาประเภทลาน เก็บสถิติโลกใน
ประเทศไทย ครั้งแรกในทวีปเอเชีย โดยมีกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2564 ณ หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้สัมผัสกับการแข่งขันกีฬาอย่างใกล้ชิด หวังให้เกิดการรับรู้
และสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนคนไทยหันมาสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการออกกำลังกาย รวมถึงพัฒนาไปเป็นนักกีฬากรีฑาใน
ระดับเยาวชน ระดับชาติ หรือระดับสากลในอนาคตตลอดจนถือเป็นโอกาสที่ดีในการประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์
ของประเทศไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วโลก สร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติที่จะเดินทางมาร่วมลงทุน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
และความพร้อมของประเทศ เพื่อตอบสนองนโยบายให้กีฬาช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์โควิด-19 ต่อไป

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การกีฬาแห่งประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะ
ดำเนินงานต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยมีนโยบายที่จะยกระดับมาตรฐานการกีฬาของชาติไปสู่มาตรฐาน
กีฬาในระดับสากล เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและให้มีเงินหมุนเวียนในระบบธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศได้อย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อนานาประเทศ ด้วยกลไกทางการท่องเที่ยวเชิงกีฬา หรือ สปอร์ตทัวร์ริซึ่ม ซึ่งเป็น
กลยุทธ์ที่สำคัญ เห็นผลได้อย่างชัดเจน และตอบสนองตรงตามนโยบายที่ตั้งเป้าไว้จึงเป็นที่มาของการจัดการแข่งขันกีฬา
ระดับโลก Golden Fly Series Phuket 2021 ซึ่งมีไฮไลต์สำคัญเป็นการแข่งขันที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์และ
งดงามของจังหวัดภูเก็ต เพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อมในทุกภาคส่วน เพื่อก้าวสู่การเป็น
สปอร์ตฮับชั้นนำของโลกอย่างยั่งยืน”
สำหรับรายการ โกลเด้น ฟลาย ซีรีย์มีการจัดการแข่งขันไปแล้วหลายพื้นที่ทั้งในและนอกยุโรป โดยครั้งนี้ถือเป็นครั้ง
แรกที่ได้จัดขึ้นทางฝั่งทวีปเอเชีย และประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน “Golden Fly Series Phuket 2021” ซึ่งการ
แข่งขันจะเป็นการเก็บสถิติโลกด้วยอุปกรณ์ The FlySwat ลานวิ่งที่มีการจดลิขสิทธิ์โดย โกลด์เด้น ฟลาย สปอร์ต ที่เป็นการ
ผสมผสานระหว่างการกระโดดค้ำถ่อ กระโดดไกล เขย่งก้าวกระโดด และการวิ่งสปีด นอกจากนี้การแข่งขันรายการนี้ถือเป็น
กีฬาแห่งมวลชนอย่างแท้จริง เพราะได้มีการนำสนามแข่งขันออกมาหาผู้ชมด้วยการจัดขึ้นในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของ

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ