“เจดีย์หินทราย” ที่ วัดป่ากุง จ.ร้อยเอ็ด

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

“เจดีย์หินทราย” จ.ร้อยเอ็ด
ที่ วัดป่ากุง หรือ วัดประชาคมวนาราม มีสิ่งมหัศจรรย์ที่สวยงาม เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ทำจากหินทรายธรรมชาติแห่งแรกในประเทศไทย จำลองแบบจากบุโรพุทโธ โบราณสถานที่ยิ่งใหญ่ของประเทศอินโดนีเซีย

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ