นิทรรศการผลักดัน “ผืนป่าฮาลา-บาลา สู่มรดกอาเซียน-มรดกโลก”

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

ขอเรียนเชิญมีส่วนร่วมในการจัดทำหนังสือและจัดนิทรรศการเพื่อร่วมผลักดัน “ผืนป่าฮาลา-บาลา สู่มรดกอาเซียนข้ามแดน และมรดกโลก”

สำหรับผู้สนใจ ส่งภาพผืนป่าฮาลา-บาลา ในทุกมิติ (ป่าไม้ พรรณพืช สัตว์ป่า ฯลฯ ไม่จำกัดระยะเวลาของภาพถ่ายที่บันทึก) เข้าร่วมตีพิมพ์ในหนังสือและร่วมจัดแสดงนิทรรศการช่วงต้นปี ๒๕๖๔ เพื่อสะท้อนความยิ่งใหญ่ของกลุ่มผืนป่าฮาลา-บาลา พื้นที่ชายแดนใต้ 

ส่งภาพถ่ายให้คณะทำงานพิจารณาได้ที่ [email protected] 

ค่าตอบแทนลิขสิทธิ์ให้ภาพละ ๑,๐๐๐ บาท 

หมดเขต ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นี้

  • ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์
  • บก.หนังสือฮาลา-บาลา
  • ภาพโดย : แสนดี เฌอบูโด

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ