กรุงไทยโชว์ศักยภาพนวัตกรรมการเงิน “ติดปีกการเงินดิจิทัล สู่อนาคต” 

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

กรุงไทย โชว์ศักยภาพนวัตกรรมการเงิน “ติดปีกการเงินดิจิทัล สู่อนาคต” ในงาน BOT Digital Finance Conference 2022

ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน  เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มในทุกมิติ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางการเงิน พร้อมร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ตอบโจทย์เป้าหมาย  การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 

ธนาคารได้ร่วมงาน BOT Digital Finance Conference 2022 ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2565  เพื่อโชว์ศักยภาพการพัฒนานวัตกรรมและบริการทางการเงินดิจิทัลแบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด “ติดปีกการเงินดิจิทัล สู่อนาคต” ภายในบูธ รูปทรงเรขาคณิตแบบสมมาตร เปรียบเสมือนปีกนกขนาดใหญ่ที่โอบอุ้มชีวิตคนไทย โดยแบ่งพื้นที่เป็น 3 โซน

โซนที่ 1 นวัตกรรมการเงินสำหรับภาคประชาชน ธนาคารพัฒนาบริการดิจิทัล ตอบโจทย์การใช้ชีวิตวิถีใหม่ ประกอบด้วยแอปพลิเคชัน 

Krungthai NEXT ภายใต้แนวคิด “ใช้ชีวิตให้เก่งขึ้นในแอปเดียว” ด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่เป็นมากกว่าธนาคาร บนมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ครอบคลุมบริการด้านชำระเงิน การลงทุน และการโอนเงินระหว่างประเทศ ก้าวสู่การเป็นธนาคารดิจิทัลเต็มรูปแบบ (The Full Scale Digital Banking) พร้อมนำระบบ Cloud Native มาใช้เป็นธนาคารแรกของประเทศ เพื่อเพิ่มเสถียรภาพ และความรวดเร็วในการใช้งาน รองรับจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีผู้ใช้งานมากกว่า 17 ล้านคน  

-ติดปีกให้การเดินทางด้วย Krungthai Tranxit Card บัตรเดบิตที่ทำให้การชำระค่าโดยสารทุกการ เดินทาง เป็นเรื่องง่าย สะดวก และรวดเร็ว สามารถแตะจ่ายได้ทั้งรถเมล์ เรือโดยสาร รถไฟฟ้า และทางด่วน       ครบ จบ ในบัตรเดียว ตอบโจทย์นโยบายตั๋วโดยสารร่วมของรัฐบาล และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่สังคมไร้เงินสด 

– พัฒนา Smart University ผ่าน UApp (University Application) แอปพลิเคชันที่รวมทั้งเรื่องเรียน ไลฟ์สไตล์ และการใช้จ่ายไว้ในที่เดียว เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวกสบายและคล่องตัว ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร โดยการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย กับระบบรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแบบครบวงจร ปัจจุบันได้ร่วมพัฒนาและเปิดใช้บริการกับ 14 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

โซนที่ 2 นวัตกรรมการเงินสำหรับบริการภาครัฐ นำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของภาครัฐ เพื่อยกระดับการบริการภาคประชาชน และภาคธุรกิจ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประกอบด้วย

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) นำเทคโนโลยีดิจิทัล มาช่วยยกระดับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้รวดเร็ว โปร่งใส ช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในการเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs พร้อมระบบการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) ช่วยยืนยันตัวตนผู้ค้าภาครัฐ ลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการในขั้นตอนการลงทะเบียน ยกระดับการทำธุรกรรมการค้ากับภาครัฐให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลครบวงจร 

-เพิ่มความมั่นใจให้ธุรกิจ ด้วยหนังสือค้ำประกันกรุงไทยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Krungthai e LG) รวดเร็ว มั่นใจ อนุมัติไวภายใน 1 ชั่วโมง  มั่นใจด้วยเทคโนโลยี Blockchain  ที่มีความโปร่งใส ลดความยุ่งยาก    ซับซ้อนจากขั้นตอนเอกสาร  อีกทั้งยังเชื่อมต่อบริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย มั่นใจได้ว่า ไม่เกิดการรั่วไหลของข้อมูล ทำให้บริษัทชั้นนำในประเทศกว่า 170 บริษัทตอบรับใช้บริการ 

โซนที่ 3 นวัตกรรมการเงินสำหรับภาคธุรกิจ พัฒนาระบบบริการจัดการทางการเงินดิจิทัลครบวงจร เสริมความแข็งแกร่งสำหรับผู้ประกอบการ ต่อยอดโอกาส สร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ประกอบด้วบ  

 -PromptBiz  สนับสนุนการทำธุรกรรมการค้าให้เป็นดิจิทัลครบวงจร โดยเชื่อมโยงข้อมูลการค้าและการชำระเงินของภาคธุรกิจ เข้ากับข้อมูลผู้ให้บริการทางการเงินและระบบภาษีของภาครัฐ แก้ปัญหาการทำธุรกิจแบบเดิมที่ยังใช้เอกสารกระดาษ มีต้นทุนสูง มีโอกาสเกิดความผิดพลาดได้ง่าย  และยังเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs

Krungthai Business ระบบจัดการด้านการเงินสำหรับธุรกิจ ง่าย ครบ จบในแอปฯ เดียว โอนรับจ่าย ฟรี ไม่อั้น เหมาจ่ายเริ่มต้น 111 บาทต่อปี

-โครงการ Point Pay เพื่อช่วยเหลือร้านค้าขนาดเล็กทั่วประเทศ โดยเปิดให้ลูกค้าพันธมิตรทั้งเอไอเอส เคทีซี และบางจาก สามารถใช้คะแนนสะสม จ่ายแทนเงินสดในร้านค้าถุงเงิน ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 1.7 ล้านร้านค้าทั่วประเทศ  

นอกจากนี้ ธนาคารเสริมทัพบริการทางการเงินให้แก่ภาคธุรกิจ ด้วย สินเชื่อคู่ค้าพารวย ภายใต้โครงการ Digital Supply Chain Financing  เสริมสภาพคล่องเพื่อประสิทธิภาพในการทำธุรกิจ ด้วยวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี อัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่ 0.80% ต่อเดือน ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน กู้ได้สูงสุด 3 เท่าของ   ยอดซื้อ สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท สะดวกเบิกใช้วงเงินผ่านช่องทางออนไลน์ทั้ง Krungthai Business และ Krungthai NEXT สินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อลงทุนในระบบบำบัดของเสียในธุรกิจ กิจการยั่งยืน  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี สินเชื่อธุรกิจเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ลดต้นทุนให้ธุรกิจด้วยพลังงานสะอาด ให้วงเงินสูง ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี ดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR-1% ต่อปี ไม่ต้องใช้หลักประกัน สินเชื่อ Robotic and Automation เพิ่มยอดผลิตได้ดังใจด้วยระบบอัตโนมัติ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี

ธนาคารกรุงไทย เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี   เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นในทุกวัน  สอดคล้องกับพันธกิจ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 หรือ www.krungthai.com

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ