เรือเอกเจด็จ วิชรศรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลกะรน “ปลูกต้นรักทะเล” วันสิ่งแวดล้อมโลก 2566

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

เรือเอกเจด็จ วิชรศรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลกะรน ร่วมงาน “ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”

วันนี้ (5 มิถุนายน 2566) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมกะตะธานีภูเก็ต บีช รีสอร์ท เรือเอกเจด็จ วิชรศรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลกะรน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลกะรน เข้าร่วมงาน “ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2566 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาชายหาดของจังหวัดภูเก็ตให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มผู้ประกอบการ ลูกค้า คู่ค้าและพนักงานในองค์กร

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ