สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ พระราชโอรสองค์ที่ ๕ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์

พระราชโอรสองค์ที่ ๕ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสูติ วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๒๘ สิ้นพระชนม์ วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๐ [ พระชันษา ๑ ปี ๖ เดือน ๔ วัน ] พระราชหัตถเลขา ในพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ ๕ ถึงคณะกรรมการจัดตั้ง “ศิริราชพยาบาล” อันเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของราชอาณาจักรไทย เมื่อ “วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๑” คือหลักฐานประจักษ์ชัดว่า พระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญในเรื่อง “สุขภาพ” ของประชาชนเป็นที่สุด “…ภายหลังเกิดวิบัติเคราะห์ร้าย ลูกซึ่งเป็นที่รักตายเป็นที่สลดใจ ด้วยการที่รักษาไข้เจ็บ เห็นว่าแต่ลูกเราพิทักษ์รักษาเพียงนี้ ยังได้ความทุกข์เวทนาแสนสาหัส ลูกราษฎรที่อนาถาทั้งปวง จะได้รับความลำบากทุกข์เวทนายิ่งกว่านี้ประการใด ยิ่งทำให้มีความปรารถนาที่จะทำให้มีโรงพยาบาลยิ่งขึ้น…”

ขอขอบคุณข้อมูล : ThePamcity https://www.facebook.com/ThePamcity

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ