วันประกาศ “เขาใหญ่”เป็น “อุทยานแห่งชาติ” แห่งแรกของราชอาณาจักรไทย

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

วันประกาศ “เขาใหญ่”เป็น “อุทยานแห่งชาติ” วันอังคารที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๕” นับเป็น “อุทยานแห่งชาติ…แห่งแรกของราชอาณาจักรไทย”

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่

“อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่” คือส่วนพื้นที่ด้านตะวันตกของเทือกเขาพนมดงรัก ก่อตัวเป็นแนวเขตที่ราบสูงโคราช มีเขาร่มเป็นยอดเขาสูงสุด ๑,๓๕๓ เมตร จากระดับน้ำทะเล ประกอบด้วยทุ่งกว้างสลับป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็น “อุทยานแห่งชาติ” ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ “วันอังคารที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๕” นับเป็น “อุทยานแห่งชาติ…แห่งแรกของราชอาณาจักรไทย” รวมเนื้อที่ ๑,๓๕๕,๔๖๘.๗๕ ไร่ หรือ ๒,๑๖๘.๗๕ ตารางกิโลเมตร และได้รับสมญานามว่าเป็น “อุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียน”

***เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติตาพระยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ได้รับการประกาศให้เป็น “แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ” จาก UNESCO ภายใต้ชื่อ “กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่”

ขอขอบคุณข้อมูล : ThePamcity https://www.facebook.com/ThePamcity

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ