พระพุทธมหานวมินทรศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ (หลวงพ่อใหญ่) พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลก

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

พระพุทธมหานวมินทรศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ (หลวงพ่อใหญ่)
พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลก


วันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐


“พระพุทธมหานวมินทรศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ” หรือ “หลวงพ่อใหญ่” คือ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลก มีความสูงจากฐานองค์พระถึงยอดเกศา ๙๕ เมตร หรือเทียบเท่ากับตึก ๔๐ ชั้น และมีความกว้างของหน้าตัก ๖๓.๐๕ เมตร “พระพุทธมหานวมินทรศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประดิษฐานอยู่ ณ วัดม่วง ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง “พระครูวิบูลอาจารคุณ (เกษม อาจารสุโภ)” เจ้าอาวาสรูปแรกของวัดม่วง มีดำริสร้าง เพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชาและเพื่อเป็นถาวรวัตถุสืบสานพระพุทธศาสนาตราบกาลนาน โดยใช้เวลาก่อสร้างราว ๑๖ ปี เริ่มการก่อสร้างเมื่อ “วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๔” แล้วเสร็จเมื่อ “วันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐” แต่ทว่า “พระครูวิบูลอาจารคุณ” ได้ถึงแก่มรณภาพ ก่อนที่การก่อสร้างจะแล้วเสร็จ เมื่อ “วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔” ณ โรงพยาบาลศิริราช โดยท่านได้ให้นามไว้ว่า “พระพุทธมหานวมินทรศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ” อันเป็นการอุทิศบุญกุศลบารมีแด่ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ กรุงรัตนโกสินทร์

ขอขอบคุณข้อมูล : ThePamcity https://www.facebook.com/ThePamcity

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ