สมเด็จพระนเรศวร เสด็จสวรรคต 25 เม.ย.2148 พระชนมพรรษา 49 พรรษา

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

สมเด็จพระนเรศวร เสด็จสวรรคต วันจันทร์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเส็ง ตรงกับวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2148 สิริพระชนมพรรษา 49 พรรษา

พระองค์ทรงคือมิ่งขวัญแก่เหล่าทหารหาญ พสกนิกรทั้งหลาย. ทรงผ่านพิภพปกครองแผ่นดินกรุงเทพทวาราวดีศรีอโยธามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์ เมืองพระพิษณุโลกสองแควแลแผ่นดินในข้าขอบขัณฑสีมา ให้ได้ปลอดภัยจากเหล่าอริราชศัตรูทรงพระภาระกิจอันหนักยิ่ง สละความสุขส่วนพระองค์ปกป้องบ้านเมืองให้ปลอดภัยมาช้านาน วีรกรรมอันห้าวหาญหลายเหตุการณ์ทรงกระทำการณ์โดยมิทรงเห็นแก่ความปลอดภัยของพระองค์เองเสี่ยงต่อภยันตรายหลายครั้งหลายครา แม้ทุกข์ยากซักปานใดก็มิทรงย่อท้ออันกระทำให้ทแกล้วทหารหาญทั้งปวงนึดถือพระองค์เป็นแบบอย่าง..ร่วมใจกันปกป้องบ้านเมืองมีชัยชำนะเรื่อยมา นำพาซึ่งเอกราชและความเจริญกลับมาสู่กรุงศรีอยุธยาฯแม้กระทั่งวาระสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพ 416 ปีล่วงมาแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอกราบระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สมเด็จ พระนเรศวร กับสมเด็จพระเอกาทศรถ เสด็จยกกองทัพออกจากพระนคร เมื่อวันพฤหัสบดี แรม 8 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง พ.ศ. 2148 เสด็จโดยกระบวนเรือจากพระตำหนักป่าโมก แล้วเสด็จขึ้นบนที่ตำบล เอกราชไปตั้งทัพชัย ณ ตำบลพระหล่อ แล้วยกกองทัพบกไปทางเมืองกำแพงเพชรสู่เมืองเชียงใหม่ ครั้นเสด็จถึงเมืองเชียงใหม่ก็หยุดพักจัดกระบวนทัพอยู่หนึ่งเดือน แล้วให้กองทัพสมเด็จพระเอกาทศรถยกไปทางเมืองฝาง ส่วนกองทัพหลวงยกไปทางเมืองหาง ครั้นเสด็จถึงเมืองหางแล้วก็ให้ตั้งค่ายหลวงประทับอยู่ที่ทุ่งแก้ว สมเด็จพระนเรศวรทรงพระประชวรเป็นหัวระลอก (ฝี) ขึ้นที่พระพักตร์ แล้วกลายเป็นบาดทะพิษพระอาการหนัก จึงโปรดให้ข้าหลวงรีบไปเชิญเสด็จสมเด็จพระเอกาทศรถมาเฝ้า สมเด็จพระเอกาทศรถเสด็จฯ มาถึงได้ 3 วัน สมเด็จพระนเรศวรก็เสด็จสวรรคต เมื่อวันจันทร์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเส็ง ตรงกับวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2148 สิริพระชนมพรรษา 49 พรรษาเศษรวมสิริดำรงราชสมบัติ 14 ปีเศษสมเด็จพระเอกาทศรถจึงได้อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรกลับกรุง ศรีอยุธยา

ขอขอบคุณข้อมูล


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ