จัดพิธีเทิดพระเกียรติและบวงสรวงถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

จัดพิธีเทิดพระเกียรติ และรำบวงสรวงถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2565 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

นายวชิระ เกตุพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะประธานคณะทำงานฝ่ายรำบวงสรวงและของที่ระลึก การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2565 ในวันที่ 16 ก.พ.65 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์และโบราณสถานต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โดยในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 นี้เป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

พิธีเทิดพระเกียรติและรำบวงสรวงถวาย สมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยครั้งนี้ “นายณรงศักดิ์ คูกิติรัตน์ หรืออาจารย์แห้ว หมอดูเทวดา แห่งศาลเจ้าพ่อนาคราช จันเสน ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ได้เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ บวงสรวงถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 16 กุมภาพันธ์ 2565 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในครั้งนี้

ขอขอบคุณ อาจารย์แห้ว หมอดูเทวดา แห่งศาลเจ้าพ่อนาคราช

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ