วันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี (ในรัชกาลที่ 7)

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

มเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี“สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี” พระนามเดิม “หม่อมเจ้ารำไพพรรณี” เสด็จพระราชสมภพเมื่อ “วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2447

“สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี” พระนามเดิม “หม่อมเจ้ารำไพพรรณี” เสด็จพระราชสมภพเมื่อ “วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2447” พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพิธีอภิเษกสมรสแด่ “สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมขุมสุโขทัยธรรมราชา กับ หม่อมเจ้ารำไพพรรณี ณ พระที่นั่งวโรภาษพิมาน พระราชวังบางปะอิน ทั้งยังทางพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้นเป็น “หม่อมเจ้ารำไพพรรณี พระราชาในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสุโขทัยธรรมราชา” เมื่อ “วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2461″ หลังจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เสด็จสวรรคต ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2468 สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าพระชาธิปกศักดิ์เดชน์ กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา ได้เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นพระมหากษัติริย์ รัชกาลที่ 7 “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” และสถาปนา “หม่อมเจ้ารำไพพรรณี” ขึนเป็น “สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี” เสด็จสวรรคต “วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2527” (79 พรรษา)

ขอขอบคุณข้อมูล : ThePamcity https://www.facebook.com/ThePamcity

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ