“วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร” ประกาศเป็นโบราณสถาน วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๗๙

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

“วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร” หรือ “พระธาตุนคร” เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก เป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และราชอาณาจักรไทย

“วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร” ประกาศเป็นโบราณสถาน
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๗๙

“วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร” หรือนิยมเรียกกันว่า “พระธาตุนคร” เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชั้นวรมหาวิหาร เดิมชื่อ “วัดพระบรมธาตุ” เป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และราชอาณาจักรไทย ซึ่งได้รับการประกาศเป็นโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษาโดยกรมศิลปากร เมื่อ “วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๙” ตำนานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช กล่าวว่า เจ้าชายธนกุมาร และ พระนางเหมชาลา เป็นผู้นำพระบรมสารีริกธาตุ (พระทันตธาตุหรือพระเขี้ยวแก้วเบื้องซ้าย) มาประดิษฐาน ณ หาดทรายแก้ว และสร้างเจดีย์องค์เล็ก ๆ เป็นที่หมายไว้ ต่อมาในปี พ.ศ. ๑๗๑๙ พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ทรงสร้างเมืองนครศรีธรรมราชขึ้น พร้อมด้วยพระบรมธาตุเจดีย์องค์ใหม่ ทรงลงกา สูง ๕๕.๗๘ เมตร ในวันมาฆบูชาจะมี “ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ” เพื่อเป็นการสักการะบูชาองค์พระมหาธาตุเจดีย์ ดำเนินพุทธศรัทธาขึ้นไปสู่การเคารพสักการะสิ่งศักสิทธิ์สูงสุด นั่นคือ “พระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า”

ขอขอบคุณข้อมูล : ThePamcity https://www.facebook.com/ThePamcity

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ