ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2566

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2566 เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ วัดเวฬุวนาราม(วัดไผ่เขียว) เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร การนี้ ได้รับความเมตตาจากท่านพระครู ดร.วิวิธธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ดร.ฐากูร พานิช รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมในพิธี โดยในช่วงเช้าชาวชุมชนวัดเวฬุวนารามได้จัดขบวนฟ้อนรำให้การต้อนรับคณะเจ้าภาพฯ พร้อมแห่เทียนพรรษารอบพระอุโบสถ จากนั้นได้นำต้นเทียนพรรษาขึ้นบนศาลาการเปรียญ เพื่อทำพิธีถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝนและเครื่องสังฆทานไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา รักษาศีล ลด ละ เลิก อบายมุข ตลอดเข้าพรรษานี้


วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์จะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือนตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น โดยตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี (หรือเดือน 8 หลัง ถ้ามีเดือน 8 สองหน) และสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน โดยวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องจากวันอาสาฬหบูชา ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทย ได้สืบทอดประเพณีปฏิบัติการทำบุญในวันเข้าพรรษามาช้านานตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยสาเหตุที่พระพุทธเจ้า ทรงอนุญาตการจำพรรษาอยู่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอด 3 เดือนแก่พระสงฆ์นั้น มีเหตุผลเพื่อให้พระสงฆ์ได้หยุดพักการจาริกเพื่อเผยแพร่ศาสนาไปตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นไปด้วยความยากลำบากในช่วงฤดูฝน เพื่อป้องกันความเสียหายจากการเดินเหยียบย่ำธัญพืชของชาวบ้านที่ปลูกลงแปลงในฤดูฝน อีกทั้งยังเป็นช่วงเวลาและโอกาสสำคัญในรอบปีที่พระสงฆ์จะได้อยู่จำพรรษารวมกันภายในอาวาส เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ที่ทรงความรู้ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ ถือเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนจะบำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้สำหรับการอยู่จำพรรษาด้วย

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ