รัชกาลที่ ๙ ทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนภูมิพลพุทธศักราช ๒๕๐๗

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รัชกาลที่ ๙ ทรงประกอบพิธีเปิด เขื่อนภูมิพล
เขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของราชอาณาจักรไทย

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๗
**********************************
“เขื่อนภูมิพล” เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของราชอาณาจักรไทย มีลักษณะเป็นเขื่อน คอนกรีตโค้งเพียงแห่งเดียวในไทยและเอเชียอาคเนย์ และเป็นอันดับ ๘ ของโลก สร้างปิดกั้นลำน้ำปิง ที่บริเวณเขาแก้ว อ.สามเงา จ.ตาก อ่างเก็บน้ำสามารถรองรับน้ำได้สูงสุดถึง ๑๓,๔๖๒ ล้านลูกบาศก์เมตร และเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ที่รับผิดชอบผลิตกระแสไฟฟ้าครอบคลุมบริเวณพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ เดิมชื่อ “เขื่อนยันฮี” (เริ่มก่อสร้าง พ.ศ. ๒๔๙๖) ต่อมา “วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๐๐” ได้พระราชทานพระปรมาภิไธยเป็นชื่อเขื่อนว่า “เขื่อนภูมิพล”   และเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างเมื่อ “วันเสาร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๔” จากนั้น “พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ได้เสด็จพระราชดำเนินเพื่อ “ทรงประกอบพิธีเปิด เขื่อนภูมิพล” อย่างเป็นทางการเมื่อ “วันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗” นอกเหนือจากการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อสนองความต้องการของประเทศแล้ว เขื่อนภูมิพล ยังช่วยกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝน เพื่อนำมาบริหารจัดการให้เพียงพอกับความต้องการในช่วงฤดูแล้ง สามารถจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรได้กว่า ๑๐ ล้านไร่  โดยน้ำที่ระบายออกจากเขื่อนยังใช้ประโยชน์ในการรักษาระบบนิเวศ เช่น ผลักดันน้ำเค็มในพื้นที่บริเวณปากอ่าวไทย และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดตากอีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูล : ThePamcity https://www.facebook.com/ThePamcity


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ