ดอกไม้งาม พระนาม “สิริกิติ์ (Sirikit)” [๒] “ดอนญ่าควีนสิริกิติ์”

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

ดอกไม้งาม พระนาม “สิริกิติ์ (Sirikit)” [๒] “Dona Queen Sirikit” ชื่อภาษาไทย “ดอนญ่าควีนสิริกิติ์”

ดอกไม้งาม พระนาม
“สิริกิติ์ (Sirikit)” [๒
]

“Dona Queen Sirikit” ชื่อภาษาไทย “ดอนญ่าควีนสิริกิติ์” เมื่อครั้งในหลวงรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยือนประเทศฟิลิปปินส์ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ เป็นผู้ผสมพันธุ์ดอนญ่าชุดนี้ และได้ทูลเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทอดพระเนตร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามดังกล่าว อนึ่ง ปกติประเทศฟิลิปปินส์จะให้เกียรติตั้งชื่อดอกดอนญ่าพันธุ์ใหม่ ๆ ตามชื่อสุภาพสตรีมายเลข ๑ ของประเทศเขาเท่านั้น จึงนับว่าเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีที่ทรงคุณค่า ทั้งเป็นการสรรเสริญเทิดพระเกียรติ อย่างสูงสุด ในสถาบันพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ขอขอบคุณข้อมูล : ThePamcity https://www.facebook.com/ThePamcity

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ