คนละครึ่ง คึก!ดันยอดขายพุ่งเท่าตัวฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

คนละครึ่ง เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม

คนละครึ่ง เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม

เงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน

  • 1.มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
  • 2.อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  • 3.ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ*
  • 4.จำนวนสิทธิ 10 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิจะหมด

สำหรับการใช้แอป คนละครึ่ง ในโครงการ 3 ขั้นตอน

  • 1 เติมเงิน
  • 2 สแกน QR ร้านค้าแอปถุงเงิน
  • 3 ยืนยันการชำระเงิน

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ