วันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๒๓ และสิ้นพระชนม์เมื่อ วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2466 สิริพระชันษา 42 ปี

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประสูติเมื่อ วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พุทธศักราช 2423  เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 28 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และเจ้าจอมมารดาโหมด ป.จ. พระนามว่า พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ ต้นราชสกุล อาภากร ในปี พ.ศ.2544 กองทัพเรือได้ถวายพระสมัญญาว่า องค์บิดาของทหารเรืองไทย เนื่องด้วยพระปรีชาสามารถในการการวางรากฐาน บริหารจัดการและพัฒนากองทัพเรือไทยจนมีความเจริญรุ่งเรืองเช่นในปัจจุบัน และสิ้นพระชนม์เมื่อ วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2466 สิริพระชันษา 42 ปี มีการจัดสร้างศาลและพระอนุสาวรีย์ของพระองค์ท่าน เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณรวมทั้งสิ้นประมาณ 217 แห่งทั่วราชอาณาจักรไทย

ขอขอบคุณข้อมูล : ThePamcity https://www.facebook.com/ThePamcity

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ