“เจ้าแม่กวนอิม” พระผู้เปี่ยมด้วยความรักความเมตตาต่อสรรพสัตว์

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

เจ้าแม่กวนอิม พระผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักความเมตตาต่อสรรพสัตว์มีความโดดเด่นในเรื่องของความรัก ความเมตตา จึงกลายเป็นอีกหนึ่งองค์เทพที่มีความศักดิ์สิทธิ์

     วันประสูติเจ้าแม่กวนอิม 12. มีนาคม 2563  “เจ้าแม่กวนอิม” เป็นพระผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักความเมตตาต่อสรรพสัตว์ เป็นพระผู้เปี่ยมด้วยความกตัญญู มีความโดดเด่นในเรื่องของความรัก ความเมตตา เปรียบเสมือนแม่ที่มีความรักให้กับลูก จึงกลายเป็นอีกหนึ่งองค์เทพที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ได้รับความนิยมจากผู้ที่ศรัทธาจากทั่วโลกหลั่งไหลเข้าไปกราบไหว้บูชา และเป็นสัญลักษณ์แห่งเมตตามหาการุณย์ ในตำนานพื้นบ้านของจีนเล่าไว้ว่า เจ้าแม่กวนอิมในชาติสุดท้ายนั้นมีพระนามเดิมว่า “เจ้าหญิงเมี่ยวซ่าน” ทรงจุติเป็นพระราชธิดาองค์ที่ 3 ของพระเจ้าเมี่ยวจวง กษัตริย์ผู้โหดร้ายทารุณ เพื่อระลึกถึงเจ้าแม่กวนอิม เหมาะสำหรับไหว้ขอพรช่วงเช้าถึงก่อนเที่ยง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวและที่สำคัญที่สุดวันนี้เหมาะกับการไหว้ขอบุตรจากเจ้าแม่กวนอิมผู้เปรียบเสมือนแม่ที่มีความรักให้กับลูก ค่ะ  

ของไหว้เจ้าแม่กวนอิม

  •      1. กระถางธูป
  •      2. เทียน
  •      3. ธูป 3 ดอก
  •      4. แจกกันดอกไม้สดหรือพวงมาลัยสด
  •      5. ผลไม้ 5 หรือ 3 อย่าง หรือส้ม 5 ผล
  •      6. น้ำชา 5 ถ้วย
  •      7. หงิ่งเตี๋ย 13 คู่
  •      8. เทียงเถ้าจี้ 1 ชุด
  •      9. กิมหงิ่งเต้า 1 คู่

        หลังจากนั้น เริ่มการสวดด้วยการตั้งนะโม 3 จบ แล้วสวดบทสวดเจ้าแม่กวนอิม 3 จบ


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ