ธาตุทั้ง 4 เสริมดวงชะตาให้มั่งคั่งรุ่งเรืองเงินทอง

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

ธาตุทั้ง 4 เสริมพลังให้มั่งคั่งรุ่งเรือง ทั้งเรื่องการงาน การเงิน ความรักและสุขภาพ ให้เหมาะกับธาตุทั้ง 4 คนธาตุไม้ คนธาตุไฟ ธาตุดิน ธาตุทอง คนธาตุน้ำ

เลือกงานให้เหมาะกับธาตุเสริมโชค คนธาตุไม้

        มีนิสัยที่เมตตา ชอบทำความดีขยัน มุ่งมั่น มีคุณธรรมมีความกล้าหาญ มีสมาธิดี หนักแน่น อดทนโกรธง่าย ขี้สงสัย เชื่อมั่นในตัวเอง มีเสน่ห์ อ่อนโยน มีเหตุผล รักสงบถ้าเป็นผู้ชาย จะเก่งทางศิลปะ  นิสัย อ่อนนอกแข็งใน แต่ถ้าเป็นผู้หญิง จะมีรูปร่างหน้าตาสวยงาม รู้จักแต่งตัว มีเสน่ห์ดังนั้นตนธาตุไม้จึงเหมาะกับลักษณะงานที่เกี่ยวกับงานวิชาการ ศิลปะเรื่องเสน่ห์ความรัก  การแสวงหาความก้าวหน้า ที่ไม่หยุดยั้ง เช่น นักประพันธ์  ศิลปิน ครูอาจารย์งานโรงแรม  ฝ่ายบุคคลจัดงานแต่งงาน  หาคู่ เฟอร์นิเจอร์  การเกษตร จัดสวน ขายดอกไม้  เครื่องเขียน ขายหนังสือสำนักพิมพ์ เป็นต้น ถ้าคนธาตุไม้ได้ทำอาชีพเหล่านี้รับรองว่าต้องรุ่งแน่นอน

เลือกงานให้เหมาะกับธาตุเสริมโชค คนธาตุไฟ

        มีลักษณะนิสัยกระตือรือร้น มองโลกชัดเจน  มีมารยาท  รักพวกพ้อง  ตรงไปตรงมา  โปร่งใส ใจกว้าง  มีน้ำใจเฉลียวฉลาดน่าเกรงขาม  แข็งแรงมาก  ใจร้อนดังนั้นอาชีพที่เหมาะกับธาตุไฟที่สุดเกี่ยวกับสิ่งสวยงาม  ชื่อเสียง  ให้ความรู้ และภูมิปัญญา  เช่น โฆษณา  ดารา  เสริมสวยออกแบบทรงผม ห้างสรรพสินค้า  วิทยาศาสตร์  ที่ปรึกษา  ข้าราชการ  นักปราชญ์ครูอาจารย์  นักสังคมสงเคราะห์ พระ และยังเกี่ยวกับไฟฟ้า  อิเล็คโทรนิค  คอมพิวเตอร์ เป็นต้น หากคนธาตุไฟได้ทำอาชีพที่เหมาะสมกับตนตามดังกล่าวก็จะส่งผลให้มีความเจริญทางหน้าที่การงานมากขึ้นแน่นอน

เลือกงานให้เหมาะกับธาตุ เสริมโชคคนธาตุดิน

        มีลักษณะนิสัยอดทน มั่นคง ซื่อสัตย์  กตัญญู  มีคุณธรรม  สุขุม หนักแน่นเป็นผู้ใหญ่ เชื่อใจได้ ใจกว้าง ระมัดระวังพึ่งพาได้  จริงใจ  น่าเชื่อถืออ่อนนอกแข็งในอ่อนโยน อารมณ์ดี   เปลี่ยนแปลงไม่เก่ง  นิ่ง ช้า ความรู้สึกไม่ไว ดังนั้นอาชีพที่เหมาะสมกับธาตุดินก็จะเป็นงานที่ให้ความสำคัญในเรื่องความน่าเชื่อถือ ความมั่นคงเป็นส่วนใหญ่ เช่น  ราชการ บัญชีธนาคาร  ที่ปรึกษา  รักษาความปลอดภัยและเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ที่ดิน ก่อสร้าง  โกดัง  หิน  การเกษตร  เลี้ยงสัตว์  เซรามิค  วัสดุก่อสร้าง  เหมืองแร่  เพชรพลอย  หยก เป็นต้น หากคนธาตุดินได้ทำงานตรงตามธาตุของตัวเองแล้ว รับรองว่ามันจะต้องนำสิ่งที่ดีๆมาให้แก่ตัวเจ้าของธาตุแน่นอน

เลือกงานให้เหมาะกับธาตุ เสริมโชคคนธาตุทอง

        มีลักษณะนิสัยปิดเผย ชอบเอาชนะ อยู่แนวหน้ากล้าตัดสินใจ  อดทนต่อความทุกข์ทรมาน เพื่อที่จะบรรลุสู่เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ได้ไม่ยอมเสียเปรียบ พูดจาขวานผ่าซาก ขาดความยืดหยุ่นในการคิด บางครั้งใจเร็วโกรธง่ายซื่อตรง ยุติธรรมพลิกแพงไม่เก่ง  ได้มากเสียมากและเนื่องด้วยอุปนิสัยนี้จึงทำให้คนธาตุทองเหมาะกับงานที่กี่ยวกับงานที่ต้อง เคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง ตัดสินใจ ปฏิวัติ  ปฏิรูป สิ่งของที่มีมูลค่าสูง เช่นการเงิน ธนาคาร เงินทุน หลักทรัพย์  โรงจำนำ เพชรพลอย ทองคำ ขายรถยนต์ ขายเหล็กรถยนต์ ขนส่ง คมนาคมอุตสาหกรรม งานศิลป์ เป็นต้น ซึ่งถ้าคนธาตุทองประกอบอาชีพนี้ รับรองต้องรวยๆเฮงๆแน่นอนค่ะ

เลือกงานให้เหมาะกับธาตุ เสริมโชค คนธาตุน้ำ

        มีลักษณะนิสัยสงบ นิ่มนวล โรแมนติก มีน้ำใจเฉลียวฉลาด จินตนาการสูง  ความรู้สึกไว ชอบศึกษาสิ่งลี้ลับ  ค้นคว้าเรื่องยากๆ ไม่ชอบหยุดนิ่งมีหลักการ  เรียนรู้เร็ว เยือกเย็น อดทนเก็บตัวเก็บกดอารมณ์  คิดเล็กคิดน้อย อ่อนไหว  ใจไม่ค่อยกล้าชอบการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นงานที่เหมาะสมกับคนธาตุนี้คือ งานที่ต้องพลิกแพลง ปรับตัว  วิจัย เจาะลึก ลี้ลับ  อาชีพอิสระนักข่าว  นักสำรวจ นักขาย นักการทูต ฝ่ายการเงิน ธนาคาร การบัญชีงานบริการ การเดินทาง  ขนส่ง บริษัทเดินเรือ เดินรถ ทัวร์  มัคคุเทศก์งานด้านบันเทิงขายเครื่องดื่ม งานที่ซ่อนเร้นเช่น  นักสืบ เป็นต้น เมื่อคนธาตุน้ำได้ประกอบอาชีพนี้ รับรองว่าต้องเจริญรุ่งเรืองแน่นอน


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ