เศรษฐี มณีนาคา หินอัญมณี ดึงดูดทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมา

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

เศรษฐี มณีนาคา เป็นหินอัญมณีที่เชื่อกันว่า เป็นเพชรประดับสังวาลย์ของพญานาคที่มีบารมีมาก ผู้ที่บูชาศรัทธาในมณีนาคา จะผ่านพ้นอันตรายจากภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น ช่วยให้เจริญรุ่งเรือง ร่มเย็นเป็นสุข

เศรษฐี มณีนาคา เป็นหินอัญมณีที่เชื่อกันว่า เป็นเพชรประดับสังวาลย์ของพญานาคที่มีบารมีมาก และเป็นที่หวงแหนมาก และว่ากันว่า ผู้ที่ได้ครอบครองจะต้องเป็นผู้ที่มีบุญบารมีสัมพันธ์กับองค์พญานาค จะช่วยให้ผู้ที่บูชาศรัทธาในมณีนาคาให้ผ่านพ้นอันตรายจากภัยพิบัติที่จะ เกิดขึ้น ช่วยให้ เจริญรุ่งเรือง ร่มเย็นเป็นสุข ดึงดูดทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมา นำมาซึ่งความสุข เความเจริญก้าวหน้าผู้ ใดมีมณีนาคา หรือสมบัติเมืองบาดาลไว้บูชาครอบครอง ผู้นั้นเหมือนมีแก้วสารพัดนึก เพราะ ทรงพลังพุทธคุณ ในด้าน ความรัก เมตตา ปกป้องคุ้มครอง แคล้วคลาด ป้องกันคุณไสย รวมไปถึงเสนียดจัญไรทั้งหลาย ช่วยให้โชคลาภผลทวีคุณ สุดแต่บารมีของผู้บูชาจะปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหน
เมื่อได้รับมณีนาคามาแล้ว ครั้งแรกให้นำไปแช่ในน้ำสะอาดก่อน แล้วตั้งจิตอธิษฐานบอกชื่อ-สกุล ของผู้ที่จะขอบูชา แล้วตั้งนะดม 3 จบ พุทโธเมนาโถ ธัมโมเมนาโถ สังโฆเมนาโถ สะกะพะจะ บูชาจะบูชา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ที่ดูแลธาตุศักดิ์สิทธิ์และดูแลมณีนาคาเจริญ มา เจริญยิ่ง เจริญดี ขอสิ่งที่เป็นมงคลทั้งหลายจงหลั่งไหลมาหาตัวข้าพเจ้าด้วย เทอญ
สัมมะ สัมมา สัมมา สัมมะ มะอะอุ นะมะ พะทะ นะโมพุทธายะ นะชาลีติ สิทธะ มัตถุ และต่อด้วยคาถาบูชา พญานาคราช กายะ วาจา จิตตัง อะหังวันทา นาคี นาคา ธิบดี ศรีสุทโธ วิสุทธิ เทวา ปูเชมิ.

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ