พระคาถาเรียกเงิน เรียกทรัพย์ สวดแล้วดี! สวดแล้วเฮง!

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

พระคาถาเรียกเงิน เรียกทรัพย์ สวดแล้วดี! สวดแล้วเฮง! เสริมสิริมงคลให้กับชีวิตและครอบครัว หมั่นสวดทุุกวัน ชีวิตจะได้เฮงๆปังๆ ร่ำรวยเงินทอง

พระคาถา หัวใจเศรษฐี “อุ อา กะ สะ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คาถาหัวใจเศรษฐี ถือเป็นแก่นแท้ของความมั่งคั่งร่ำรวย
อุ มาจาก อุฎฐานสัมปทา หมายถึง ความขยัน หมั่นเพียร ขยันแสวงหาความรู้
อา มาจาก อารัมขสัมปทา หมายถึง การเก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้มา
กะ มาจาก กัลยาณมิตตา หมายถึง คนดีมีคุณธรรม
สะ มาจาก สมชีวิตา หมายถึง มีกำลังทรัพย์


คาถาเรียกเงินเข้าบ้าน ลองมาสวดคาถาเรียกเงินเข้าบ้าน คาถานี้อยากแนะนำให้สวดทุกวัน เพื่อที่จะเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้าน จะได้เฮงๆปังๆ คาถาขอพร ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว “โอม มหาลาโภ โชคะวันตัง เอหิ จงมา ธะนะปาตัง มากะมายังอักขะโต ปาระติโย วันทิตตะวา นะมามิหัง”


คาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี คาถานี้เป็นคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆ แนะนำสวดอย่างน้อยวันละ 9 จบพร้อมกับแผ่เมตตา อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร
คาถาขอพร ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว “สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม มิเตภาหุหะติ พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม สัมปะติจฉามิ เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ”


คาถาเรียกทรัพย์ ของหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค นั้นมีชื่อเสียงโด่งดังมานาน ใครสวดแล้วจะยิ่งมีเงินทองไหลมาเทมา ซึ่งคาถานี้สามารถสวดตอนตื่นนอน ก่อนนอน หรือจะสวดตอนใส่บาตรก็สามารถสวดได้เช่นกัน จะสวดบูชา 3 จบ, 5 จบ, 7 จบ หรือ 9 จบก็ได้แล้วแต่เราเลย
าถาขอพร ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว ” พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ (1 จบ) วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มาณีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหม“


าถาเรียกเงิน เรียกทรัพย์ สวดแล้วดี!สวดแล้วเฮง!
คาถาร่ำรวย เหมาะสำหรับคนที่ทำมาค้าขายหรือทำกิจการ ต้องสวดภาวนากับน้ำสะอาด และนำน้ำที่สวดมาพรมตรงร้านค้าของตัวเองหรือจะพรมทั่วบ้านก็ได้ แนะนำว่าควรทำเป็นประจำเพื่อเสริมความโชคดีในเรื่องของเงินทอง
าถาขอพร ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าว “ธะนัง โภคัง ทุสะมะนิ นะนัง โภคัง ทุสะมะนิ อุมิอะมิ มะหิสุตัง สนะพุทธัง อะสุนะอะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ”

คาถามหาลาภ (บูชาพระสีวลี) มีความเชื่อว่าจะส่งผลให้เรื่องการเงินไม่ขัดสน มีแต่ความราบรื่น ธุรกิจค้าขายเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จ สำหรับคาถามหาลาภนี้ แนะนำให้สวด 5 จบ
คาถาขอพระโม 3 จบ และกล่าว “สีวะลี จะ มหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา สีวะลี จะ มหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา สีวะลี เถระคุณัง เอตัง โสตถิ ลาภัง ภะวันตุ เมฯ”

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ