ถวายผ้าไตรอุทิศให้เทวดาประจำตัวเปิดทางทำมาหากิน มั่งมีศรีสุข

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

ถวายผ้าไตร ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญของพระสงฆ์ โบราณเชื่อกันว่า พ่อแม่ได้ถวายผ้าไตรจีวรให้กับลูกเมื่อบวช จะทำให้พ่อแม่นั้นได้บุญได้อานิสงค์มาก

                  ทุกคนมีเทวดาประจำตัวของตัวเองทั้งนั้น ซึ่งมักจะเกี่ยวพันผูกสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณที่ห่วงใย  อาจจะเคยเป็นพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ ญาติ หรือมิตรสหายก็ได้ การหมั่นแผ่บุญกุศลให้กับเทวดาประจำตัวของคุณบ่อยๆ จะทำให้คุณประสบแต่ความสุขความสำเร็จได้  ปรกติการถวายบุญให้กับเทวดาประจำตัวของเรานั้น สามารถกระทำได้ง่ายๆ คือ วิธีการปรับจิตภพภูมิด้วยการชักชวนให้เทวดาประจำตัวมาสวดมนต์กับเรา และการอุทิศบุญที่ได้กระทำเช่นทำบุญใส่บาตร ถวายสังฆทาน อุทิศบุญกรวดน้ำให้ไปก็ย่อมทำได้

                  ถวายผ้าไตรถือว่าเป็นสิ่งสำคัญของพระสงฆ์ ซึ่งแต่โบร่ำโบราณเชื่อกันว่า พ่อแม่ได้ถวายผ้าไตรจีวรให้กับลูกเมื่อบวช จะทำให้พ่อแม่นั้นได้บุญได้อานิสงค์มาก  หลักการนี้จึงเป็นการอุทิศถวายบุญที่เราทำให้โดยตรงกับเทวดาผู้รักษาตัวของเราเอง การทำสิ่งนี้เพื่อให้เทวดาประจำตัวเราได้รับบุญ และนำพาเราให้ไปพบกับกัลยาณมิตรที่ดี ชี้ช่องมองทางให้เราประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน  และอีกทางหนึ่งคือ ให้เทวดาประจำตัวของเราเป็นเกราะป้องกันมิให้เจ้ากรรมนายเวรมารบกวนทำอันตรายแก่เรา เมื่อคุณจะถวายบุญให้เทวดาประจำตัวแล้วสิ่งที่ขัดข้องจะหมดสิ้นไป วิธีการคือ ซื้อผ้าไตรจากร้านสังฆภัณฑ์ นำมาวางที่หน้าหิ้งพระ หรือที่ๆคุณนั่งสวดมนต์เป็นประจำ ตั้งไว้แบบนั้นซัก๓ วัน  แล้วเมื่อถึงเวลาจะนำผ้าไตรไปถวาย เราก็บอกแก่เทวดาประจำตัวตัวว่าเราจะนำผ้าไตรนี้ไปถวาย แล้วให้เทวดาประจำตัวเราน้อมอนุโมทนารับบุญ ลองทำบุญแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเร็วทันใจจริงๆ

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ