คิดดี…ทำดี ต้องประสบความสำเร็จ มีความสุขในชีวิต

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

คิดดี…ทำดี จินตนาการดี จะประสบความสำเร็จให้เราคิดอยู่ในใจทุกวันว่า… เราต้องประสบความสำเร็จ. ถ้าหากเราคิดอย่างนี้ในใจบ่อยๆ คิดทุกวัน เราก็สามารถค้นพบความสุขให้กับตัวเองและครอบครัว

ชีวิตที่ดีมีความสุข คิดดี…ทำดี เราต้องประสบความสำเร็จ

          ให้เราคิดอยู่ในใจทุกวันว่า. เราต้องประสบความสำเร็จ. ถ้าหากเราคิดอย่างนี้ในใจบ่อยๆ คิดทุกวัน พอเดือนต่อมา วันต่อมายังไม่ประสบความสำเร็จ ก็นึกว่าทำไมไม่ประสบความสำเร็จ อะไรมันพร่องอยู่ อะไรมันขาดอยู่ เราก็สามารถเติมในสิ่งที่บกพร่องนั้นได้ จินตนาการไปแล้วต้องไม่นึกถึงปมด้อยอะไรที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเรา สามารถเปลี่ยนปมด้อยให้เป็นปมเด่นขึ้นได้

ทุกคนต้องเคยล้ม…ล้มจึงไม่ใช่เรื่องใหญ่ ลุกขึ้นได้สิจึงสำคัญกว่า. ก้าวแรกที่พลาดพลั้ง คือก้าวหลังที่มั่นใจ ก้าว 2 ที่พลาดไป คือก้าวใหม่ที่มั่นคง คิดอยู่ในใจทุกวันว่าเราต้องประสบความสำเร็จ ความคิดจะเตือนจิตให้ทำตาม คิดอย่างไม่งดงาม…ร่างกายจะทรามเหมือนใจคิด

คิดดี. ทำดี. พูดก็ดี. นี่คือความสำเร็จเบ็ดเสร็จ…เพราะความคิด


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ