การแก้บน กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้ตั้งจิตอธิฐานและอโหสิกรรม

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

การแก้บน ขอบนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วจำไม่ได้ให้ตั้งจิตอธิฐาน ตั้งนะโม ๓ จบ ขอคุณพระศรีรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หลวงพ่อโสธร

การแก้บน ขอบนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้ทำดังนี้นะคะ
ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วอธิฐาน
ขอคุณพระศรีรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หลวงพ่อโสธร โปรดเมตตา วันนี้ลูก……………………………..ต้องการมาขอแก้บนที่ลูกได้เคยบนเอาไว้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทุกภพทุกชาติทั้งที่ลูกระลึกได้และระลึกไม่ได้ทั้งที่ลูกตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ ณ บัดนี้ขอให้หลวงพ่อโปรดเป็นตัวแทนรับการแก้บนของลูกในครั้งนี้ให้หมดสิ้นไป ขอให้ท่านทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยบนเอาไว้โปรดรับรู้ แล้วโปรด อโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า ขอให้ท่านจงยอมรับการล้างสินบนของข้าพเจ้า ณ บัดนี้ เมื่อท่านยอมรับแล้ว โปรดอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้า ให้ต่อนี้ไป ขอให้พ้นทุกข์ โศก โรค ภัย พบแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจน

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ