อัมพาตซีกขวา เท่านั้นที่พูดไม่ได้ มีระบบการควบคุมสมอง

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

อัมพาตซีกขวา มีระบบการควบคุม ที่พิเศษ คือ สมองด้านขวาจะคุมร่างกายด้านซ้าย และ สมองด้านซ้าย จะควบคุมร่างกายด้านขวา

        คนอัมพาตหลายคน พูดรู้เรื่องดี สื่อสารได้ดี แต่บางคนพูดไม่ชัด บางคนพูดไม่ได้ พูดไม่เป็นประโยค หรือ เรียงคำพูดไม่ถูก…คนที่พูดรู้เรื่อง คือคนที่เป็นอัมพาต แขนขา ซีกซ้าย ส่วนคนพูดไม่เป็นประโยค เรียงคำพูดไม่ถูก จะเกิดกับเฉพาะ คนเป็นอัมพาตซีกขวาครับ

        ที่เป็นเช่นนี้ เพราะสมองของเรา มีระบบการควบคุม ที่พิเศษ คือ สมองด้านขวาจะคุมร่างกายด้านซ้าย และ สมองด้านซ้าย จะควบคุมร่างกายด้านขวา ถ้ามีอุบัติเหตุ หรือเส้นเลือดตีบ เส้นเลือดแตก ของสมองซีกขวา จะมีการอ่อนแรง ควบคุมกล้ามเนื้อไม่ได้ ตลอดจน ชา ของร่างกายซีกซ้าย (ตรงกันข้าม) ในทางกลับกัน หากเกิดปัญหาที่สมองซีกซ้าย ก็จะมีปัญหาของร่างกายด้านขวาครับ

        สมองส่วนที่ดูแลระบบภาษา ของคนเรา หรือ คำพูด หรือ การเรียงประโยค อยู่ที่สมองซีกซ้าย ด้านเดียวเท่านั้น เรียกว่า Broca’s area ซึ่งคนที่เป็นอัมพาต หากเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองส่วนนี้ได้รับอันตราย หรือสมองส่วนนี้ บาดเจ็บ จะมีปัญหาการพูด บางคนถึงกับพูดไม่ได้ แต่บางคนแค่ พูดไม่เป็นประโยค เรียงประโยคไม่ถูก หรือไม่รู้จะใช้ศัพท์คำไหน

        คนที่เป็นอัมพาตซีกซ้าย ซึ่ง เกิดปัญหากับสมองซีกขวา จะไม่พบปัญหานี้ เพราะส่วนควบคุมภาษาอยู่ในสมองอีกด้านหนึ่ง ซึ่งทำงานปกติครับ

ขอขอบคุณข้อมูล : บันทึกเรื่องน่ารู้ by Dr.Adune


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ