อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ชวนชม สัตว์ป่า นกยูงไทย จ.ลำพูน

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง มีสภาพป่าทั้งป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง อีกทั้งยังมีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงาม จุดเด่นชวนชม สัตว์ป่า นกยูงไทย

อุทยานแห่งชาติดอยภูนางมีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ อำเภอดอยคำใต้ อำเภอปง และ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา มีสภาพป่าทั้งป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง อีกทั้งยังมีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงาม มีเนื้อที่ประมาณ 512 ตารางกิโลเมตร หรือ 320,000 ไร่  จุดเด่นสถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง นั่นก็คือ

ชวนชม  สัตว์ป่า  นกยูงไทย

น้ำตกใส  ห้วยต้นผึ้ง  ธารสวรรค์

ถ้ำผาตั้ง  ปางงุ้น  ไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์

มหัศจรรย์  ต้นสมพง  ล่องแก่งหลวง

        ๑.  ชวนชม สัตว์ป่า นกยูงไทย  

        นกยูงไทย หรือนกยูงเขียว (Pavo muticus)  เป็นนกที่เด่นที่สุด หายาก และพบบ่อยในอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง สามารถหาชมได้บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ใช้รูปนกยูงเป็นเครื่องหมายประจำอุทยานแห่งชาติ

        2.  น้ำตกใส  ห้วยต้นผึ้ง  ธารสวรรค์

              น้ำตกห้วยต้นผึ้ง  ตั้งอยู่ที่บ้านสระ ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง 10 กิโลเมตร เดินเท้าเข้าไป 1 กิโลเมตร เป็นน้ำตกหินปูนขนาดเล็ก ตกลงมาจากหน้าผาสูง มีลักษณะสวยงาม น้ำไหลมาจากหน้าผาสูงต่างระดับลดหลั่นกัน สูงประมาณ 40 เมตร มีทั้งหมด 6 ชั้น ระยะทางยาว 2 กิโลเมตร มีน้ำไหลตลอดปี ซึ่งมีความงดงามมาก นักท่องเที่ยวจะได้ยินเสียงร้องของสัตว์ป่า และชมธรรมชาติป่าไม้ที่สมบูรณ์ได้

              น้ำตกธารสวรรค์ ตั้งอยู่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ เดินเท้าเข้าไป 300 เมตร เป็นน้ำตกหินปูนขนาดกลางที่เกิดจากลำห้วยสองสบ ห้วยโป่ง ห้วยอูน และน้ำซับบ่อเบี้ย ไหลมารวมกันเป็นน้ำแม่ปั๋ง และตกจากหน้าผาลงมาเป็นน้ำตกธารสวรรค์ น้ำตกธารสวรรค์ เป็นน้ำตก 2 ชั้นที่ 1 สูง 3 เมตร ลึก 4 เมตร กว้าง 20 เมตร ชั้นที่ 2 สูง 10 เมตร ลึก 6 เมตร กว้าง 40 เมตร น้ำ มีสีเขียวมรกต บริเวณโดยรอบครอบคลุมด้วยนไม้ขนาดใหญ่ เป็นพรรณไม้ในป่าดิบแล้ง มีน้ำไหลตลอดปี ลำน้ำแม่ปั๋ง ไหลลงสู่แม่น้ำยม มีประโยชน์ ทำให้ชาวบ้านมีน้ำทำการเกษตรอุปโภค และเป็นแนวกันไฟธรรมชาติให้กับที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ท่องเที่ยวเชิงนิเวศศึกษา (ECOTOURISM EDUCATION) เป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับแหล่งของน้ำตกธารสวรรค์เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 1,400 เมตร เส้นทางส่วนใหญ่มีสภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าดิบแล้ง ตลอดเส้นทางมีป้ายสือความหมาย ตามจุดต่างๆ ที่สำคัญทางระบบนิเวศ

3  ถ้ำผาตั้ง  ปางงุ้น  ไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์

            3.1  ถ้ำผาตั้ง ตั้งอยู่ที่บ้านผาตั้ง หมู่ 6 ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ภน.1 (ผาตั้ง) ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอปง ประมาณ 20 กิโลเมตร ลักษณะเป็นโพรงถ้ำลึกประมาณ 800 เมตร ผนังถ้ำประกอบด้วย หินงอก หินย้อย ต้นเฟิร์น ที่สวยงามอย่างเป็นธรรมชาติ บริเวณภายในถ้ำมีโพรงถ้ำเล็กๆ มากมาย มีชื่อเรียกตามลักษณะถ้ำ เช่น ถ้ำธารสวรรค์ ถ้ำผาตั้ง ถ้ำเทพสถิต ถ้ำธารหิมะ ถ้ำวรรณประเวศ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบผจญภัย สามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ มีเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ภน. 1 (ผาตั้ง) คอยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ในช่วงฤดูฝนไม่เปิดให้เที่ยวชม 

        3.2  ถ้ำปางงุ้น ตั้งอยู่ที่บ้านปางงุ้น หมู่ 6 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ห่างจากที่ทำการประมาณ 10 กิโลเมตร ลักษณะเป็นถ้ำใหญ่ ในบริเวณถ้ำเป็นที่ราบกว้างมีลักษณะเป็นห้องโถง 5 ห้อง สามารถรองรับนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 400 คน ผนังถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม มีน้ำหยดลงมาจากบนผนังถ้ำ สามารถรองรับน้ำที่หยดลงมาจากผนังถ้ำไว้ใช้อุปโภคได้ นอกจากนั้น ยังมีหินที่ตกผลึกส่องแสงประกายแวววาวงดงามในช่วงฤดูฝนไม่เปิดให้เที่ยวชม

       3.3  ไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง 28 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และแหล่งศึกษาโลกดึกดำบรรพ์ กับการขุดค้นซากไดโนเสาร์ อายุมากกว่า 135 ล้านปี ซึ่งพบโดยประชาชนท้องถิ่น เมื่อปี พ.ศ.2545 กรมทรัพยากรธรณีได้ตรวจพิสูจน์ พบว่า เป็นกระดูกไดโนเสาร์พันธุ์โซโรฟอด ชนิดกินพืชเป็นอาหาร ลักษณะคอยาว หาวยาว เดินสี่ขา และเป็นซากไดโนเสาร์ที่ค้นพบครั้งแรกในภาคเหนือ

4  มหัศจรรย์ ต้นสมพง ล่องแก่งหลวง

        4.1  ต้นสมพง (Tetrameles  nudiflora R. Br.) บริเวณปากทางเข้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง มีต้นสมพงลักษณะแปลกตา เสมือนโค้งรับนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติ เป็นต้นสมพง มีความกว้างของราก ประมาณ 4.17 เมตร สูงจากพื้นที่ดินถึงจุดของลำต้น 1.70 เมตร สูงจากพื้นดินถึงยอด ประมาณ 25.10 เมตร สันนิษฐานว่า อดีตสภาพพื้นที่ป่า บริเวณนี้เป็นป่าดงดิบที่สมบูรณ์ และแดดส่องไม่ถึงพื้น ต้นสมพง 2 ต้น เจริญเติบโตมาชนกันแล้วพุ่งยอดขึ้นไปบนท้องฟ้า มีความเชื่อว่าสามีและภรรยา หรือ หนุ่มสาว ที่รักกันเมื่อจับมือกันเดินลอดใต้ต้นสมพงต้นนี้ จะเป็นคู่สมพงษ์ อยู่กันมีความสุขตลอดกาล

        4.2 แก่งหลวง  ตั้งอยู่ที่บ้านหนองกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 28 กิโลเมตร เป็นแก่งอยู่ในแม่น้ำยม อยู่ทางด้านทิศเหนือของแก่งเสือเต้น  อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ สามารถนั่งแพ ล่องแก่ง ในช่วงปลายฤดูฝน ต้นฤดูหนาว ส่วนฤดูแล้งน้ำจะลดลง สามารถมองเห็นโขดหินประติมากรรมธรรมชาติที่สวยงามอีกรูปแบบหนึ่ง 

 • ที่อยู่ :  ตู้ ปณ.1 อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 596160
 • ชื่อผู้ติดต่อ:   อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง
 • เบอร์โทรศัพท์ :  095-6900605
 • E-mail : [email protected]
 • กิจกรรมท่องเที่ยว:
  • ชมนิทรรศการและสไตล์แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
  • ชมมหัศจรรย์ต้นสมพง
  • ถ่ายภาพและน้ำตกธารสวรรค์
  • ศึกษาแหล่งค้นพบพอสซิลไดโนเสาร์
  • ถ่ายภาพนกยูงและนกในธรรมชาติ
 • สิ่งอำนวยความสะดวก  :
  • ร้านค้าสวัสดิการ
  • ร้านอาหารชมภูนาง
  • ห้องน้ำ
  • บ้านพักรับรอง
  • สถานที่กางเต้นท์
  • ลานจอดรถ
 • เวลาทำการ : ทุกวัน
 • ตำแหน่งที่ตั้ง (ลิงค์จาก Google Map):  https://goo.gl/maps/Ga86k7T7RJpyzHhc9


ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ