ก้าวใหญ่ตามใจช้าง ที่ฟอลโลวอิ้ง ไจแอนท์เกาะลันตา จ.กระบี่

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

ก้าวใหญ่ตามใจช้าง ลัดเลาะลงใต้ตามแนวป่าเขาอันร่มรื่นสลับกับชายหาดที่สวยงาม สองข้างทางร่วมแบ่งปันรอยยิ้มผ่านการสังเกต เรียนรู้ในวิถีชีวิตและความสุขของช้าง

            ม่านเมฆหมอกที่กำลังบั่นทอนความรุ่งเรืองของฤดูการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นของปีนี้ แต่ทุกอย่างจะก้าวผ่านไป

            ตลอดระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร จากท่าเรือหลักบนเกาะลันตา ลัดเลาะลงใต้ตามแนวป่าเขาอันร่มรื่นสลับกับชายหาดที่สวยงาม สองข้างทางเราจะพบปางช้างหลายแห่งเปิดบริการรับนักท่องเที่ยว แทบทุกแห่งล้วนมีจุดขายคือการขี่ช้าง ป้อนอาหารช้าง เล่นน้ำกับช้าง หรือการแสดงของช้าง ซึ่งเป็นโปรแกรมทัวร์ยอดฮิตของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

            “ชเร สังข์ขาว” หนุ่มชาวใต้ อดีตเจ้าของปางช้างท่องเที่ยวที่เคยเน้นถึงความสุขของคนมากกว่าความสุขของช้าง บอกเล่าเรื่องราวการดำเนินธุรกิจกว่าสิบปีที่เขาได้ใช้ชีวิตร่วมกับช้าง แต่ก็เพราะช้างที่ได้จุดประกายให้เขาเปลี่ยนความคิดการทำธุรกิจในรูปแบบใหม่  นั่นคือการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถร่วมแบ่งปันรอยยิ้มผ่านการสังเกต เรียนรู้ในวิถีชีวิตและความสุขของช้าง ณ ฟอลโลวอิ้ง ไจแอนท์ ปางช้างที่มอบมิตรภาพพร้อมความใส่ใจในสวัสดิภาพสัตว์ ทั่วพื้นที่กว่า 45 ไร่ในเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เป็นมรดกตกทอดจากพ่อของเขา “พื้นที่ที่นี่ เรียกว่าเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มาก บางทีได้ยินเสียงนกดังกลบเสียงที่เราคุยกัน ตอนนั้นเวลาที่นักท่องเที่ยวมาก็จะพานั่งหลังช้าง อาบน้ำช้าง    

            ออเดรย์ มิเรีย ผู้อำนวยการโครงการสัตว์ป่าขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เพื่อสวัสดิภาพสัตว์ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของสัตว์ป่า สัตว์ฟาร์ม สัตว์ในชุมชน และสัตว์ประสบภัย พร้อมยกระดับเป็นศูนย์กลางดำเนินงานด้านสวัสดิภาพสัตว์ กล่าวว่า “ปางช้าง ฟอลโลวอิ้ง ไจแอนท์ และ ช้างชิล ได้เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของช้างเหล่านี้ ให้มีโอกาสได้แสดงออกทางพฤติกรรมตามธรรมชาติและมีสังคมเหมือนกับช้างที่อาศัยอยู่ในป่า ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข นักท่องเที่ยวจะได้เห็นและได้ศึกษาช้างในรูปแบบที่เขาใช้ชีวิตอยู่แบบใกล้เคียงกับวีถีธรรมชาติของเขามากที่สุด เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าปางช้างต้นแบบทั้งสองแห่งนี้จะช่วยจุดประกายให้ปางช้างแห่งอื่นได้ปรับเปลี่ยนรูปได้โดยเร็ว”

            ฟอลโลวอิ้ง ไจแอนท์ ดูแลช้างทั้งหมดสี่เชือก สาว โชค จันทร์ และ ธันวา (ที่กำลังกลับมาจากโรงพยาบาล) ช้างแต่ละเชือกถูกปล่อยอิสระ ตื่นเช้ามาก็เดินตามอัธยาศัยไปพร้อมกับควาญช้างคู่ใจ ชอบอยู่เนินไหน ร่มไม้ต้นไหน อยากกินผลไม้อะไร ควาญเพียงเดินตามเป็นเพื่อนช้าง นอกจากกิจกรรมเดินดูช้างตามแบบ ฟอลโลวอิ้ง ไจแอนท์ ปางช้างแห่งนี้ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นเป็นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว เช่น รางอาหารที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้นักท่องเทียวร่วมวางกล้วย อ้อย บรรดาผลไม้ช้างชอบ แล้วขึ้นมารอดูบุฟเฟ่ต์ของช้างที่หอชมช้าง พร้อมร่วมฟังเรื่องราวที่มาของช้างแต่ละเชือก นักท่องเทียวมีโอกาสได้พูดคุยกับควาญช้าง เพื่อแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาของควาญช้างกับนักท่องเที่ยว เช่น วิธีการสื่อสารกับช้าง การดูแลช้าง และความรู้การรักษาช้างด้วยสมุนไพร แถมได้ร่วมโครงการปลูกป่ากับกิจกรรมกรรม อาสายิงเมล็ดพันธุ์พืช (Seed Bomb) 

      ฟอลโลวอิ้ง ไจแอนท์ เกาะลันตา จ. กระบี่ ได้ร่วมมือกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย (World Animal Protection) โดยได้วางแผนทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงพื้นที่ในปางกับเหมาะสมกับวิถีชีวิตช้าง องค์กรฯ ได้เชิญผู้เชียวชาญด้านช้างและสัตว์แพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าระดับโลกเดินทางมาให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมสวัสดิภาพช้าง อาทิ ยกเลิกกิจกรรมต่างๆ เช่น ขี่ช้างและอาบน้ำช้าง ฯลฯ และปรับเปลี่ยนมาเป็นกิจกรรมที่เป็นมิตรกับช้างมากยิ่งขึ้น เช่น เดินชมช้าง เตรียมยาสมุนไพรให้ช้างเพื่อที่ช้างจะได้มีชีวิตอยู่ใกล้เคียงกับวิถีธรรมชาติของพวกเขามากที่สุด

เกี่ยวกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก หรือ World Animal Protection เป็นองค์กรเพื่อคุ้มครองปกป้องสวัสดิภาพสัตว์ และยุติการทารุณกรรมสัตว์อย่างถาวร โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 มีบทบาทในการให้คำปรึกษากับองค์การสหประชาชาติและสภายุโรป ทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ สร้างความแตกต่างให้สัตว์ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ถูกทารุณกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยดำเนินงานครอบคลุมทั้งสัตว์ในชุมชน – สุนัข , สัตว์ป่า, สัตว์ประสบภัยพิบัติ – ช่วยเหลือสัตว์ในภาวะภัยพิบัติ การจัดหาอาหาร ที่อยู่และยารักษาโรคให้กับสัตว์, สัตว์ในฟาร์ม รวมถึงการให้ความรู้ด้านปศุสัตว์ที่มีมนุษยธรรมอันส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนและสัตว์

  • ที่อยู่ : 265 ม.5 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150
  • เบอร์ติดต่อ : : (+66)84 744 7060 (+66)75 665 022
  • Email : [email protected] 
  • Website : ติดตามได้ที่ปางช้าง Following Giants ได้ที่www.followinggiants.net หรือ www.facebook.com พิมพ์ “Following Giants” หรือ www.instagram.com/followinggiants หรือ www.tripadvisor.com พิมพ์ “Following Giants
  • ข้อมูลเพิ่มเติม www.worldanimalprotection.or.th /    
  • Social Media (Facebook) :  https://www.facebook.com/Following-Giants-109361680575872/
  • เวลาทำการ : เปิดทำการตลอดเวลา 08.00 – 17.00 น.
  • ตำแหน่งที่ตั้ง:  https://goo.gl/maps/17WJW32MmTdYTJup9

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ