กินลมชมสะพาน “สะพานไม้เคี่ยม” แก้มลิง จ.ชุมพร

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

“สะพานไม้เคี่ยม” กินลมชมสะพานกับบรรยากาศชิลๆ มีมุมถ่ายรูปสวยๆ มีส่วนเว้าส่วนโค้งพร้อมไปสัมผัสและสร้างความประทับใจบันทึกลงในทรงจำ

สะพานไม้เคี่ยม แก้มลิง จ.ชุมพร สะพานไม้เคี่ยม ตั้งอยู่ในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ เป็นพื้นที่ธรรมชาติกว้างใหญ่ ที่สร้างเป็นทางเดินยาวข้ามน้ำ ทำให้เดินชมธรรมชาติ กับบรรยากาศซิวๆๆ   สะพานไม้ที่สร้างขึ้นมาจากไม้เคี่ยม ที่มีมากทางแถบภาคใต้ ทั้งแข็งแกร่ง ทนทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม ทอดยาวไปเชื่อมต่อกับเกาะที่อยู่กลางน้ำ. สะพานไม้เคี่ยมมีส่วนเว้าส่วนโค้งบรรยากาศซิลๆ. มีมุมถ่ายรูปหลายมุมให้ได้สัมผัส และทิวทัศน์ที่สวยงาม โดยเฉพาะช่วงยามเย็นที่พระอาทิตย์กำลังตกดิน พระอาทิตย์ทอแสงทอดลงผิวน้ำอย่างงดงามตราตรึง ของพลังแสงอาทิตย์ที่สังสรรค์มาให้ มันช่างงดงามเสียเหลือเกิน และสร้างความประทับใจบันทึกลงไปเป็นความทรงจำที่ดี ได้ค่ะ

โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จ.ชุมพร ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาอย่าง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  ซึ่งมีการสร้างจุดเรียนรู้และจัดอบรมให้ผู้สนใจในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น การทำปุ๋ยอินทรีย์, การเลี้ยงไส้เดือน ที่ส่งเสริมการนำวัสดุในพื้นที่มาทำปุ๋ยเพื่อช่วยลดต้นทุนทางด้านเกษตร ซึ่งศูนย์การเรียนรู้จะมีวิทยากรเป็นปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่ผู้เข้ารับการเรียนรู้จะต้องเสียค่าวัสดุ-อุปกรณ์บางส่วนที่จำเป็นต้องชื้อเอง

  • ที่อยู่ :  โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพระ ตําบล บางลึก อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  86000
  • ชื่อผู้ติดต่อ :  คณบุญเชิญ ดำคำ  คุณพรพิรุณ  ชนกากรณ์ ประสานงานโครงการศูนย์
  • เบอร์โทรศัพท์ 0897312395

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ