ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร (ป่าพรุโต๊ะแดง) จ.นราธิวาส

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร เป็นป่าที่ยังคงความสมบูรณ์ด้วยสัตว์ป่าและพรรณไม้ พื้นที่ป่าพรุมีลำน้ำสำคัญหลายสายไหลผ่าน เป็นป่าดิบชื้นในที่ลุ่มน้ำขัง มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ

ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร (ป่าพรุโต๊ะแดง) “ป่าพรุโต๊ะแดง”เป็นป่าพรุแห่งสุดท้ายของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ ๓ อำเภอของจังหวัดนราธิวาส คือ อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโก-ลก และ อำเภอสุไหงปาดี มีพื้นที่ประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ ไร่  แต่ส่วนที่สมบูรณ์โดยประมาณมีเพียง ๕๐,๐๐๐ ไร่ นับเป็นป่าที่ยังคงความสมบูรณ์ด้วยสัตว์ป่าและพรรณไม้ พื้นที่ป่าพรุมีลำน้ำสำคัญหลายสายไหลผ่าน คือ คลองสุไหงปาดี แม่น้ำบางนรา และคลองโต๊ะแดง อันเป็นที่มาของชื่อป่า “ป่าเดียว น้ำเดียวในแดนดิน” เป็นป่าดิบชื้นในที่ลุ่มน้ำขัง มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร และเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ป่าสาคู ระยะทาง ๙๐๐ เมตร มีพรรณไม้ป่ากว่า ๕๐๐ ชนิด ทั้งนี้ป่าพรุเกิดจากแอ่งน้ำจืดขังติดต่อกันอย่างยาวนาน ดินในป่าพรุเป็นดินพรุหรือดินอินทรีย์ที่เกิดจากสะสมตัวของซากอินทรีย์วัตถุ เช่น เศษไม้ ใบไม้ ซากพืชที่ตายแต่ยังไม่สลายตัว ทับถมกันอยู่อย่างหลวมๆเป็นเวลานาน จนเกิดเป็นชั้นหนาปกป้องพื้นดินเดิม น้ำในป่าพรุเป็นน้ำแช่ขังตลอดทั้งปี การไหลเวียนของน้ำเป็นไปอย่างเชื่องช้า เป็นน้ำที่มีอินทรียวัตถุย่อยสลายจึงมีความเป็นกรดอ่อน มีสีน้ำตาลคล้ายน้ำชาที่มีสัตว์น้ำอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะปลามีอยู่มากมาย เช่น ปลาช่อน ปลากะสง ปลาไหล ปลาดุกลำพัน และที่พิเศษคือ “ปลากะแมะ” ปลาชนิดใหม่ที่ค้นพบที่ป่าพรุแห่งนี้

 • ที่อยู่ : หมู่ที่ ๕ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๒๐
 • ชื่อผู้ติดต่อ ตู้ ปณ. ๓๗ อำเภอสุไหงโกลก นราธิวาส ๙๖๑๒๐
 • โทร. ๐๗๓ ๕๓๖๐๖๕, ๐๙๘ ๐๑๐ ๕๗๓๖
 • กิจกรรมท่องเที่ยว
  • ถ่ายภาพ
  • เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
  • ดูนก
 • สิ่งอำนวยความสะดวก
  • ที่จอดรถ
  • ห้องน้ำ
  • ห้องพัก
 • แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
  • ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก
  • เกาะยาว ตากใบ
 • เวลาทำการ : ผู้สนใจเข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๓๐ น.
 • ตำแหน่งที่ตั้ง (ลิงค์จาก Google Map)

https://goo.gl/maps/jUUp6UFHaza7aedz6

ข้อมูลโดย : ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ