วัดชลธาราสิงเห (วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย) จ.นราธิวาส

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

วัดชลธาราสิงเห เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัย รัชกาลที่ 3  มีจุดเด่นที่ความสวยงาม เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานความเป็นพุทธ มุสลิม และจีน

วัดชลธาราสิงเห (วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย) ตั้งอยู่ที่ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัย รัชกาลที่ 3  มีจุดเด่นที่ความสวยงาม โดยอาคารสถาปัตยกรรมแต่ละหลังจะมีเอกลักษณ์โดดเด่นมาก เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานความเป็นพุทธ มุสลิม และจีน บริเวณรอบๆวัดเป็นบรรยากาศริมน้ำ สามารถเป็นที่พักผ่อนของนักท่องเที่ยวได้  วัดนี้จึงมีความสำคัญอันทรงคุณค่า เป็นศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมท้องถิ่น และเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็นโบราณสถาน ที่รัฐบาลไทยได้หยิบยกเป็นเหตุผลอ้างอิง ในการปกปันเขตแดนในปี 2441  ที่มีผลไม่ให้ดินแดนส่วนนี้ ถูกผนวกเข้าในเขตของประเทศมาเลเซีย ทำให้ประเทศไทยไม่สูญเสียเอกราชไปเป็นอาณานิคมของอังกฤษ จึงได้สมญานามว่า “วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย”

          โดยบรรยากาศในวัด จะเงียบสงบเหมาะแก่การหนีความวุ่ยวาย ทำจิตใจ ให้สงบ เมื่อเข้ามาภายในวัด จะพบกับกุฏิสิทธิสารประดิษฐ์หรือกุฏิพระครสิทธิสารวิหารวัตร ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์  ลักษณะเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว มีการทำพนักเป็นรูปตัวนาค ปลายหางโค้งงอนรับกับมุขหลังคา ยอดหลังคาตกแต่งด้วยปูนปั้นลายเครือเถา ภายในมีภาพวัดฝาผนังเก่าแก่อันงดงาม แต่เดิมเป็นอาคารนี้เป็นไม้ทั้งหลัง หลังจากกุฏิพังทลายลง ทางวัดจึงสร้างขึ้นใหม่ในรูปแบบที่ค่อนข้างต่างไปจากเดิม ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากร ให้เป็นพิพิธภัณฑสถานวัดชลธาราสิงเห เพื่อเก็บโบราณวัตถุชิ้นสำคัญของวัด

          ปัจจุบัน วัดชลธาราสิงเห เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอตากใบ ผู้สนใจสามารถเข้าไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ได้ในเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม ซึ่งนอกจากพิพิธภัณฑ์จะสะท้อนความเป็นประวัติศาสตร์ ยังมีกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมต่างๆ ให้ได้เยี่ยมชม และ ซื้อนำกลับไปเป็นของฝาก เช่น ขนมคนเป็น ขนมโบราณที่คนเฒ่าคนแก่ในพื้นที่ทำกัน ผ้าพื้นเมือง และลูกหยีกวน เป็นต้น

 • ที่อยู่ หมู่ที่ ๓ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐
 • ชื่อผู้ติดต่อ โทร. ๐๗๓ ๕๘๑๒๓๘
 • กิจกรรมท่องเที่ยว
  • ถ่ายภาพ
  • ร่วมปฏิบัติศาสนกิจ (สำหรับผู้นับถือศาสนาพุทธ)
  • เรียนรู้ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น
 • สิ่งอำนวยความสะดวก
  • ที่จอดรถ
  • ห้องน้ำ
  • จุดพักผ่อนริมน้ำ
 • แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
  • เกาะยาว สะพานคอยร้อยปี
  • ด่านตาบา
 • เวลาทำการ ทุกวัน เวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.
 • ตำแหน่งที่ตั้ง (ลิงค์จาก Google Map) https://goo.gl/maps/yroj2PfrELyjFE6x5

ผู้จัดทำข้อมูล ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ