พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว สถาปัตยกรรมจีน-โปรตุเกส จ.ภูเก็ต

ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว แสดงสิ่งของ หนังสือ ภาพถ่ายของโรงเรียนภูเก็ตไทยหัว แสดงความเป็นมาของชาวจีน ชุดแต่งกายประจำถิ่น อาหารพื้นเมือง เทศกาลงานประเพณี และภาพถ่ายเก่าแก่

                พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหั จากโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งชาวจีนฮกเกี้ยนบรรพบุรุษชาวจีนรุ่นแรก ที่อพยพมาอยู่ที่ภูเก็ตได้ร่วมกัน ตั้งขึ้นปัจจุบันได้ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมของชาวภูเก็ต เพื่อรวบรวมความเป็นมาของภูเก็ตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2447 โดยเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551

                พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ได้รับการออกแบบอาคารให้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมจีน-โปรตุเกส ซึ่งเป็นรูปแบบทั่วไปในย่านเมืองเก่าภูเก็ต มีผังอาคารเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบสมมาตรล้อมลาน กลางอาคารที่ตรงกับช่องเปิดโล่งในหลังคา หลังคาเป็นหลังคาปั้นหยาผสมหลังคาจั่ว มุงกระเบื้องกาบกล้วยดินเผา

                ภายในพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวมีการจัดแสดงภาพถ่ายเก่าๆ ของโรงเรียน ส่วนภายในอาคารจัดแสดงสิ่งของ หนังสือ ภาพถ่ายและเรื่องราวต่างๆ ของโรงเรียนภูเก็ตไทยหัว มีห้องนิทรรศการภาพ แสดงความเป็นมาของชาวจีนที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ ภูเก็ต บุคคลสำคัญของภูเก็ต ชุดแต่งกายประจำถิ่น อาหารพื้นเมือง เทศกาลงานประเพณี และภาพถ่ายเก่าแก่ที่แสดงความเป็นมา ด้านเศรษฐกิจของภูเก็ตตั้งแต่ยุคเหมือง แร่ การทำสวนยางพารา และการท่องเที่ยว

                พิพิธภัณฑ์แบ่งการจัดแสดงเป็น 15 ส่วน ประกอบด้วย

 •  ห้องจากแดนพญามังกร
 •  สายธารสัมพันธ์
 • สัมพันธ์ภูเก็ตจีน
 •  น้ำใจพี่น้อง
 •   ดูอดีต           
 •   วิถี
 •  หนึ่งยุคสมัย
 •  สีสันพันกาย
 •  ครูสุ่นปิ่น
 •  โรงเรียนจีน
 •  คนจีนสร้างเมือง
 • สืบทอด
 • วัฒนธรรมการกิน
 • ล๊อกเซี่ยนก๊ก  
 •   กิจกรรม

                สำหรับพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. อัตราค่าเข้าชมนักท่องเที่ยวชาวไทยคนละ 50 บาท นักเรียนคนละ 25 บาท นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 200 บาท นักบวช พระภิกษุ สามเณร ผู้ทุพพลภาพ เยาวชนไทยและต่างชาติ ส่วนสูงต่ำกว่า 100 เซนติเมตร และ มัคคุเทศก์แสดงบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ที่ออกโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เว้นค่าเข้าชม

 • ที่อยู่ :   28 ถนนกระบี่ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
 • ชื่อผู้ติดต่อ: พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว
 • เบอร์โทรศัพท์ : 076-211-224
 • Email : [email protected]
 • เว็บไซต์  : https://thaihuamuseum.com/
 • Social Media (Facebook): https://www.facebook.com/PhuketThaihuaMuseum
 • กิจกรรมท่องเที่ยว: แหล่งเรียนรู้ชุมชน , ศึกษาและเรียนรู้วิถีชาวจีนฮกเกี้ยน , เรียนรู้เรื่องราวชาวจีนประเพณีวิถีชนอาชีพและภูมิปัญญา , ภาพถ่ายเก่าแก่ที่แสดงความเป็นมา 
 • สิ่งอำนวยความสะดวก : ลานจอดรถ , ห้องน้ำ
 • แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง : ย่านเมืองเก่าภูเก็ต , Street Art  , Woo Gallery & Boutique Hotel  , วัดพระทอง (วัดพระผุด) , วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)
 • เวลาทำการ: ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.
 • ตำแหน่งที่ตั้ง (ลิงค์จาก Google Map): https://goo.gl/maps/6Q4MRt95veLXE2qD6

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ :


ช่วยแชร์ด้วยนะคะ